InitiatievenCafé donderdag 28 februari

Op 28 februari a.s. vindt een nieuw initiatief van het platform plaats. Wij hopen van harte dat je aanwezig kunt en wilt zijn.

Zoals je weet is het platform opgericht om meer MVO in Gooise Meren te brengen. De afgelopen negen jaar is dat gebeurd door ruimte te bieden aan maatschappelijke organisaties en ondernemers en hen verder te helpen door de Meet & Match-diners waarbij de deelnemers onderling matches konden sluiten en konden netwerken.

Met de inhoud van de matches hebben we ons weinig bemoeid. Het nakomen van de matches vinden we belangrijk maar we hebben niet kunnen monitoren hoe de matches hebben bijgedragen aan MVO in de gemeente.

Buiten de diners zijn er door (leden van) het platform verschillende initiatieven opgestart of is er bijgedragen aan initiatieven. Voorbeelden zijn de Wereld BBQ, het Wereld Muziek Festival, Zina’s reis, World Cleanup Day e.d. Hier zijn we ook trots op.

Graag helpen wij mensen en organisaties met het bereiken van hún MVO-doelen. Dus heb je een idee, of heb je tijd of expertise, of wil je anderszins bijdragen aan de lokale samenleving? Kom dan de 28e!

Op die avond starten we met een inventarisatie van ideeën. We selecteren diegene waar de meeste aanwezigen enthousiast van worden en vervolgens werken we een actieplan uit om te zorgen dat deze plannen ook werkelijkheid gaan worden.

Ben je al verder dan alleen een idee? Kom dan ook!

Heb je geen idee maar wel tijd of kennis? Wees welkom.

We starten donderdag 28 februari om 19:30 en eindigen rond 21:30 uur.

De locatie is Activiteitencentrum Jan Ligthart van Sherpa, Brinklaan 36A in Bussum.

Voor vragen? jochum@jarigsma.nl of 06-26088604

Groet,

Lisa Schonewille
Catharina van der Meer
Dirk-Jan Methorst
Bart Doornbos
Paul Ricken
Merijn Corsten
Raquel van Oijen
Jochum Jarigsma

Platform Maatschappelijk Ondernemen
www.platformmvo.nl

Gooise Meren toegankelijk maken, help je mee?

Kinderen en volwassenen met een beperking, van jong tot oud, willen graag mee kunnen doen in de openbare ruimte en (openbare) gebouwen: meedoen in een speeltuin, een park, een uitgaansgelegenheid, een (sport)vereniging of hobbyclub, boodschappen doen, shoppen, etc..

Het Platform Wmo Gooise Meren houdt zich de laatste jaren bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid. Wij doen dit door:

– gesignaleerde knelpunten bij de gemeente te melden

– mee te denken over nieuwe beleidsplannen m.b.t. de openbare ruimte en gebouwen

– adviezen te geven over bouwplannen en ontwerpen

Het Platform WMO Gooise Meren is op zoek naar mensen die mee willen helpen om dit samen met de gemeente mogelijk te maken.

De huidige leden/bestuur komen allemaal uit Bussum. Graag betrekken we er ook mensen uit Muiden, Muiderberg en Naarden bij.

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Annemarie van Voorst (annemarie.rstgv@gmail.com) of Joop Sanders (joop-sanders@ziggo.nl)

22 november Duurzaamheidscafe

Sámen Sneller Duurzaam: de kracht van het collectief!

Het Duurzaamheidscafé is onderdeel van het collectief Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren . Een initiatief van inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de gemeente. Ieder café wordt een actueel thema van dit platform belicht zodat bezoekers inspiratie opdoen op het gebied van duurzaamheid én handvatten krijgen om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Het laatste duurzaamheidscafé van 2018 staat in het teken van het collectief, met alle focus op de bijzondere kracht die daar vanuit gaat. Verschillende sprekers vertellen vanuit hun eigen beleving over het enthousiasmeren, mobiliseren én duurzaam verbinden van mensen. Wat komt daar eigenlijk bij kijken en welke voor- en nadelen zijn er te noemen? Hun ervaringen vertellen ons meer over wat je beter wel en niet kunt doen binnen (de vorming van) een collectief, over bijzondere momenten waarop zij synergie vinden (1+1=3) en hoe je de energie die tussen mensen kan ontstaan ook duurzaam vast kunt houden.

Tijd: Donderdag 22 november van 19:30 – 22:00 uur.
Locatie: Jan Ligthart, Brinklaan 36a (t.o. gemeentehuis, naast de Koepelkerk).

Lees meer en meld u aan

Meedenken buitenruimte gemeentehuis Bussum

Na de verbouwing van het gemeentehuis in Bussum is nu de omgeving van het gemeentehuis aan de beurt. De gemeente vraagt alle inwoners, ondernemers, belangenbehartigers en andere belanghebbenden mee te denken en mee te werken aan een ontwerp. Eind 2019 moeten de plannen uitgevoerd zijn.

Denk mee

Vuilnis in de containers!

Alle ondergrondse containers zijn inmiddels geplaatst (op een GFT-bak aan de Oostwalstraat na). Op sommige dinsdagen zwerft nog een verdwaalde vuilniszak door de vesting, maar over het algemeen is het straatbeeld zeer verbeterd wat betreft de rommel.

Mochten er ondanks de nieuwe bakken toch nog straatvuil gesignaleerd worden, spreek je buren of medevestingbewoners er op aan. Samen maken we de vesting schoner!

Actie Hartstichting: buurt AED in de Marktstraat

De Hartstichting is een actie begonnen voor aanschaf van een AED in een kast met codeslot, die op een centrale plek in de Vesting opgehangen kan worden en die 24/7 bereikbaar is. Er is een AED in de Grote Kerk en er hangt er ook nog een in het Stadskantoor, maar deze zijn beiden niet bereikbaar buiten openingstijden.

Het zou mooi zijn als we door de aanwezigheid van een buurt AED levens kunnen redden van een geliefde buurtbewoner.
Doneren kan via deze link. Hier kunt u ook zien wat de stand is van het opgehaalde bedrag.

Vliegverkeer boven Gooise Meren

Uit naam van de klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren is een brief gestuurd aan het College van B&W van Gooise Meren. Het bewonersplatform heeft deze brief mede ondertekend. In de brief wordt de zorg geuit over het sterk groeiende vliegverkeer boven Gooise Meren.

Lees hier de brief: Open brief (vlieg)verkeersoverlast aan B&W

Trap niet in de babbeltruc!

Er zijn meerdere meldingen binnengekomen bij de politie omtrent een oplichter die middels een babbeltruc aan de deur bij inwoners om geld vraagt. Deze persoon is actief in de regio en heeft inmiddels ook slachtoffers gemaakt in Gooise Meren. De politie (recherche) is een onderzoek gestart naar deze oplichter.

In de Gooi- en Eemlander is er een artikel met aanvullende informatie over geschreven.

Trap dus niet in deze babbeltrucs. Bij verdachte situaties bel altijd direct 112. Preventietips tegen babbeltruc vindt u hier.