Een nieuwe plaats voor het Rehwinkelbankje

Het bankje dat in 2009 geschonken is door ex-burgemeester Peter Rehwinkel krijgt een nieuwe plaats: naast de trap van het Stadhuis. Met de komst van het terras van het Vesting Hotel stond het bankje, dat favoriet is bij een aantal vestingbewoners, in de weg. In overleg met deze bewoners is er dus nu een nieuwe plek voor gevonden.

Rehwinkelbank brief bewoners

Evenementen in de Vesting

Zolang er geen oplossingen zijn rondom verkeer en parkeren zijn, is ons standpunt dat het aantal evenementen waarbij de Marktstraat en/of Cattenhagestraat afgesloten worden, beperkt dient te zijn. Als samenvatting van alle communicatie met de gemeente over dit onderwerp, zie brief evenementen vesting aan BenW Gooise Meren. Deze brief is op 8 november 2016 naar gemeente Gooise Meren en de Overleggroep gestuurd met het doel om met elkaar aan tafel te komen.

Op 21 november 2016 is een brief aan de gemeente gestuurd, om nogmaals te benadrukken dat bij een beurs als La Table de verkeersoverlast opgelost dient te worden.

Touringcars in de Vesting

De Overleggroep, waar het Bewonersplatform onderdeel van uitmaakt, probeert een constructieve bijdrage te leveren aan het in goede banen leiden van het verwelkomen van toeristen die met touringcars de Vesting bezoeken. De Overleggroep is van mening dat binnen de Vesting geen goede ruimte beschikbaar is voor grote bussen. Onlangs is een brief gestuurd aan de gemeente vanuit de Overleggroep met de suggestie om voor bussen die de Vesting bezoeken bepaalde regelingen te hanteren.

Lees de brief: brief touringcars

Nieuwe werkgroep horecaterrassen

De proef van de langere openstelling van de terrassen is gestart. Download de brief  ‘besluit burgemeester terrassenproef‘. Met het mooie weer van de laatste weken hebben we volop van het zonnetje kunnen genieten op de terrasjes. Het is de bedoeling dat de nieuwe sluitingstijden in acht worden genomen, zodat er geen overlast is bij de omwonenden.

De sluitingstijden tijdens de proef voor u op een rijtje:

Maandag t/m donderdag: 22.00 uur
Vrijdag en zaterdag: 23.30 uur

Binnen het Bewonersplatform is een Werkgroep Terrassen ingesteld die zicht bezighoudt met de coördinatie van de proef, klachten van omwonenden, etc. Het is belangrijk dat deze werkgroep op de hoogte is van eventuele klachten van overlast.

Heeft u een klacht, stuurt u dan een email (met eventueel foto’s) aan:
fred.lokhorst@politie.nl
marco.ernst@politie.nl
veiligheid@gooisemeren.nl
terras@bewonersplatformnaardenvesting.nl

Ook suggesties of andere informatie omtrent dit onderwerp kunt u kwijt op terras@bewonersplatformnaardenvesting.nl

Heeft u een ernstige klacht, dan onderneemt u direct actie door de politie te bellen op 0900-8844 (tevens graag een mail aan terras@bewonersplatformnaardenvesting.nl)

Proef horecaterrassen ja of nee?

Momenteel buigt de nieuwe burgemeester zich over de vraag die de gemoederen van de vestingbewoners en horeca ondernemers de laatste weken bezig hield: gaat de proef om de terrastijden te verruimen nu wel of niet door?

Vele omwonenden van horecaterrassen hebben tijdens diverse bijeenkomsten over dit thema hun standpunt duidelijk gemaakt. Ondanks dat een groot aantal bewoners de terrassen gezellig vindt en vaak bezoekt, zijn er veel omwonenden geen voorstander van om terrassen tot 23.30 uur open te laten.

In nauwe samenwerking met de direct omwonenden is het Bewonersplatform betrokken bij deze discussie.

Op het moment dat dit bericht geplaatst wordt, is er nog geen besluit genomen. Wordt vervolgd…