Hondenpoep

Huisdieren in het algemeen en honden in het bijzonder zijn een vreugde voor veel mensen. Ook in de vesting wonen veel hondenbezitters en er komen regelmatig mensen uit de buurt hun trouwe viervoeter uitlaten. Kortom; de hondendichtheid is groot in de vesting en dat vraagt een hoge mate van attentie m.b.t. het voorkomen van overlast door hondenuitwerpselen.

In principe betaalt een hondenbezitter hondenbelasting en dient de gemeente deze inkomsten mede aan te wenden ten behoeve van het aanbrengen van faciliteiten voor bezitters van honden om via speciale vuilnisbakken en zakjes de uitwerpselen weg te gooien. Wij zullen de gemeente voorstellen om die faciliteiten op meer plaatsen in de vesting en vestingwallen aan te brengen. Tevens zouden wij een pleidooi willen houden naar de bezitters van honden om de uitwerpselen op te vangen en mee te nemen naar hun vuilnisbak thuis. Spelende kinderen en wandelaars zijn u dankbaar!

Parkeeronderzoek

Het bewonersplatform heeft het initiatief genomen om een parkeeronderzoek te doen binnen de vesting. Daarbij is/wordt samenwerking gezocht met andere belangengroepen in de vesting zoals de ondernemersvereniging. De gemeente ondersteunt dit initiatief en er wordt in dat kader ook met de gemeente samengewerkt.

verkeerTen behoeve van dit initiatief is een speciale parkeerwerkgroep opgericht. Het onderzoek beoogt om de parkeersituatie in kaart te brengen en tevens toekomstscenario’s te maken met betrekking tot het parkeren voor de komende jaren. Vervolgens geeft de parkeerwerkgroep op basis hiervan een terugkoppeling aan de gemeente zodat het parkeerbeleid voor de komende jaren mede op basis van deze input door de gemeente kan worden vastgesteld. Alle suggesties m.b.t. het onderwerp parkeren zijn van harte welkom.

Albert Heijn in de vesting moet open blijven!

Er gaan geruchten dat onze vertrouwde kleinste Albert Heijn van Nederland wellicht gaat stoppen vanwege achterblijvende omzet. De vraag die wij als bewoners zouden moeten stellen is:

‘Welke winkels zouden wij graag willen houden in de Vesting?’

Als wij, als bewoners, vinden dat de middenstand zoals de AH, de bakker en wellicht andere winkels moeten blijven, dan is het een goede zaak als wij daar onze boodschappen doen. We kunnen als vestingbewoners geen beter signaal afgeven aan de middenstand door vanaf nu meer te besteden bij hen.

Workshop ‘Omgaan met hangjeugd’

De jongerenwerkers van Versa Welzijn willen graag aan de buurtbewoners uitleggen wat je het beste kunt doen met jongeren en de eventuele overlast. Komende woensdag (23 mei) wordt er een workshop ‘Omgaan met hangjeugd’ gehouden in Uit-Wijk aan de Dr. Schaepmanlaan. Deze workshop wordt gegeven door dé expert in straatcultuur: Hans Kaldenbach. Samen met een acteur worden er praktijksituaties nagespeeld. Zo kun je duidelijk zien welke aanpak werkt en welke niet. De workshop start om 20.00 uur. Aanmelden kan op elindhout@versawelzijn.nl.

Autoinbrekers actief in Gooise Meren

Waarschuwing!

De afgelopen weken zijn er in meerdere auto’s ingebroken binnen de gemeente Gooise Meren. Tussen 1 maart 2018 en 16 april 2018 kwamen er meerdere autoinbraak-aangiften binnen in Gooise Meren. Er werd 22 keer ingebroken in een auto in Bussum, 23 keer in Naarden en 1 keer in Muiden.

Wijze van inbreken
Bij een tiental auto’s werd ingebroken door het inslaan van een raam. In de andere gevallen was er geen inbraakschade aan de auto te ontdekken. Een aantal keer waren het duurdere auto’s, die voorzien waren van een keyless entry systeem. Hierbij gaat het om auto’s waarbij geen sleutel wordt gebruikt bij het openen van de portieren. In deze gevallen wordt gebruik gemaakt van een soort pasje waarmee draadloos het slot geopend kan worden.

Het vermoeden bestaat dat de code op het pasje ook gelezen kan worden door een inbreker met aangepaste computerapparatuur. Na het ‘stelen’ van de code kan het slot van de auto door hem worden geopend.

Wat kunt u hieraan doen?
Neem in het geval van een keyless entry systeem contact op met uw dealer. Zij weten precies welk systeem u in uw auto heeft en welke maatregelen u mogelijk kan nemen. Het is ook mogelijk om het pasje in een metalen doosje te bewaren. In de praktijk blijkt dit niet altijd even goed te werken.

Buit
Bij veel auto’s werd de airbag uit de auto gestolen. Dit kan worden tegengegaan door het plaatsen van een stoplock op je stuur. En een paar keer werd er een laptop weggenomen. In het geval van laptops en telefoons: zorg er altijd voor dat er geen buit in uw auto ligt.

Verdachte situatie? Bel 112!

Ziet u een verdachte situatie? Personen die niet thuishoren in uw buurt en zich verdachte gedragen? Bel dan direct 112! Mogelijk kunnen wij dan een inbraak voorkomen of een autoinbreker op heterdaad betrappen.

Palmpasen optocht 24 maart

Jaarlijks organiseert stichting Burgerzin Naarden de Palmpasenoptocht in Naarden. De optocht is bedoeld voor kinderen van groep 1 tot en met 3 van de Naardense scholen. De kinderen van deze scholen zullen met hun versierde palmpaasstokken door de vesting lopen.

De optocht begint om 14.30 uur op het schoolplein van de Rehobothschool in Naarden en eindigt om 15.15 uur, ook weer bij de Rehobothschool. Kinderen dragen feestelijk versierde palmpaasstokken en muziekkorps Vendel Nardinc begeleidt de optocht.

Landelijke Opschoondag

Help mee de Vesting schoon te maken en te houden!

Op 24 maart vindt de landelijke Opschoondag plaats waarbij iedereen een bijdrage kan leveren aan een schone gemeente. Deze dag levert niet alleen een heerlijk schone buurt op maar ook veel onderlinge ontmoetingen tussen bewoners.

Hoe meer mensen meedoen hoe succesvoller het wordt! Heeft u interesse, laat het ons weten, dan kunnen we met elkaar een schoonmaakploeg samenstellen.

De gemeente kan de materialen leveren die nodig zijn voor deze dag, wij als Bewonersplatform kunnen dit verzorgen.

Meer weten over dit initiatief? Kijk dan op de website van Nederland Schoon.

Kunst -en Antiekbeurs

De Kunst- en Antiekbeurs in de Grote Kerk is een drukbezocht evenement; de vesting is blij met een dergelijk grote beurs. Er waren rondom dit evenement van 24 tot en met 28 januari 2018 echter talloze klachten van bewoners over parkeren en het verkeer. Onderstaande samenvatting is gestuurd naar de gemeente, met als doel het verkeer en parkeren tijdens de beurs in het vervolg beter te regelen.

Uit diverse hoeken van de vesting (we hebben binnen Bewonersplatform diverse reacties ontvangen) komen negatieve geluiden over de parkeeroverlast, die de Kunst- en Antiekbeurs met zich meebracht. Hieronder een opsomming van zaken:
1. Er waren geen verkeersregelaars alleen op het parkeerterrein buiten de vesting zelf), iedereen reed door de vesting heen op zoek naar parkeerplaatsen.
2. Er waren geen borden met aanduidingen waar bezoekers konden parkeren, dus iedereen ging op eigen houtje op zoek naar een plekje, zo dicht mogelijk bij de Grote Kerk. Gevolg: vesting iedere dag/avond overvol!
3. Al lang vooraf aan de beurs waren borden geplaatst met parkeerverboden (vrijdag 19 januari 2018 tot en met woensdag 24 januari) in de Bussumerstraat beide zijden tussen Pastoorstraat en Kerkpad alsmede in de Sint Annastraat éénzijdig tussen Kerkpad en Marktstraat aan de zijde van de Grote Kerk voor de duur vanaf 08.00 uur tot 21.00 uur*. Waarom zo veel dagen voordat het evenement plaatsvond?
4. Geen handhaving bij de foutparkeerders
5. Er werd een pendeldienst van/naar parkeerhaven aangeboden, maar dat wist je alleen als je de website bekeken had. De pendelauto’s die er waren, reden hard.
6. Geen slimme adresvermelding op de website Kunst-Antiekbeurs.
Op de website staat het navigatie-adres: Marktstraat 13. Dat hadden ze beter kunnen aanpassen naar het adres van de parkeerplaats. De parkeerplaatsen zijn ook niet goed aangeduid, wie weet nu wat de noord- en zuidkant van de Vesting is.
Zoals we hebben begrepen is het blijkbaar ieder jaar rommelig. De beurs is bekender aan het worden en trekt meer en meer bezoekers. Leuk voor de Vesting, minder leuk voor de bewoners. Wij denken graag mee over oplossingen.