Algemene Leden Vergadering

Alle leden van het bewonersplatform zijn van harte welkom bij de Algemene Leden Vergadering op 20 november 2018. De vergadering vindt plaats in De Mess (en bij hoge opkomst in het gemeentehuis in Bussum) van 20.30 tot 21.30 uur.

Aangezien we op 19 september jl. uitgebreide presentaties hebben gehouden over onze activiteiten in het verleden, heden en de toekomst, zullen we ons deze avond beperken tot het afleggen van rekening en verantwoording afleggen over het in 2017 gevoerde beleid. Ook zullen mutaties in het bestuur voorgelegd worden aan de leden.

De komende maanden wordt u op de hoogte gehouden van diverse thema-avonden, die het Bewonersplatform organiseert voor haar leden.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan middels deze link.

Thema avond Passantenhaven

Op 26 september heeft een thema-avond plaatsgevonden over de Passantenhaven.

Aanleiding, doel en verdere toelichting:

Tijdens de politieke avond in het kader van het vaststellen van de visie Passantenhaven op 18 april 2018 bleek dat raadsleden voorafgaand aan het vaststellen van de visie behoefte hadden te worden geïnformeerd over besluitvorming die in het verleden al over het gebiedsprogramma heeft plaatsgevonden. Hierop zegde wethouder Sanderse toe een thema-avond te organiseren om in deze informatiebehoefte te voorzien, waarbij tevens inhoudelijk op het gebiedsprogramma en de passantenhaven in het bijzonder zal worden ingegaan.

De raad had met name over de volgende onderwerpen vragen:

  • Verkeerskundig effect toename brugopeningen
  • Beheer en exploitatie passantenhaven
  • Parkeren vrachtauto’s, bussen en personenauto’s.

Tijdens de thema-avond is inhoudelijk op deze onderwerpen ingegaan. De aanleg van de passantenhaven heeft binnen het gebiedsprogramma een heel duidelijke relatie met de realisatie van de nieuwe vaarverbinding tussen Naardertrekvaart en Gooimeer. De provincie Noord-Holland is trekker van dit project. Op de thema-avond was ook gedeputeerde Tekin van de provincie aanwezig om het belang van dit project te vertegenwoordigen. Behalve een vertegenwoordiger van de provincie was ook de heer Van Zanten van de regio Gooi en Vechtstreek aanwezig.

Bekijk de presentatie

Denk mee over het horecabeleid Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren wil haar horecabeleid actualiseren. Het gaat in horecabeleid om heel uiteenlopende aspecten, zoals de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, levendigheid, veiligheid en naleving van wet- en regelgeving maar natuurlijk ook ondernemerschap en gastvrijheid.

Bij het actualiseren van ons horecabeleid wil de gemeente graag de ervaringen en kennis van horecaondernemers en inwoners benutten. Wat zijn de wensen en waar liggen er kansen? En met welke actuele ontwikkelingen en trends moeten we rekening houden?

Wilt u ook meedenken, kom dan op woensdagochtend 17 oktober naar de Ronde Tafelgesprekken in het gemeentehuis aan de Brinklaan in Bussum. Het bijzondere van de gesprekken is dat ondernemers, inwoners en medewerkers van de gemeente samen aan tafel zitten en van gedachten wisselen. De gesprekken worden begeleid door Seinpost Adviesbureau.  Twee afgevaardigden uit het bewonersplatform zullen aanwezig zijn.

Twee aparte ronden

Als het om horeca gaat, zijn er natuurlijk verschillen tussen de ene en de andere plek in Gooise Meren. Daarmee willen we in het beleid rekening houden. Daarom zijn er op 17 oktober twee aparte ronden:

  • Eerst is er een Ronde Tafelgesprek voor de inwoners en ondernemers uit Bussum. Dat gesprek duurt van 9.00 tot 10.30 uur.
  • Daarna volgt het Ronde Tafelgesprek voor de inwoners en ondernemers uit Naarden, Muiden en Muiderberg. Dat gesprek duurt van 11.15 tot 12.45 uur.

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via een mail naar SecretariaatMensEnOmgeving@gooisemeren.nl. Wij verzoeken u om daarbij ook aan te geven bij welke van de twee Ronde Tafelgesprekken u aanwezig wilt zijn.

Albert Heijn blijft voorlopig open

Omdat de dreigende sluiting van de AH in de Vesting ook een politiek probleem is, heeft het bewonersplatform contact gezocht met een van de leden van de gemeenteraad, Rolien Bekkema, fractievoorzitter van de PvdA, ook in Naarden woonachtig. Onmiddellijk heeft zij een aantal vragen hierover aan B&W gesteld. Daarop kreeg ze snel antwoord. Vragen en antwoorden staan hier.

Voorlopig hoeven we ons als bewoners dus geen zorgen te maken, maar het blijft de vraag of Ahold deze vestiging op den duur ook zal aanhouden. Waakzaamheid geboden.

Ontwikkeling passantenhaven

Nieuws over de Passantenhaven vanuit Provincie Noord-Holland: klik hier.

In maart 2018 is vanuit de Bewonersplatforms Naarden-Vesting, Parkwijk Naarden en Keverdijk-Thijssepark-Vierhoven is een brief gestuurd naar de raadsleden van de gemeente om vooral goed na te denken over de bijkomende aspecten bij de ontwikkeling van een Passantenhaven. Zo zal bijvoorbeeld de roeivereniging niet voort kunnen bestaan en zullen verkeersopstoppingen bij de bruggen en parkeerproblemen in de vesting ontstaan.

Als bovenstaande punten goed worden uitgewerkt, dan pas kan de Passantenhaven een succes worden.

Lees hier de brief: brief passantenhaven

Evenementen in de vesting

Onlangs hebben we weer enkele succesvolle evenementen in Naarden-Vestig mogen beleven. De Nacht van Naarden op 13 april is zeer geslaagd  geweest, we bedanken de organisatoren hiervoor. Ook Koningsdag was een feestelijke dag met gelukkig mooi weer.

Nog geen jaar open, maar zaterdag 19 mei stond alweer de 100e voorstelling op de planken bij podium deMess. Deze Naardense culturele plek staat bol van de evenementen. Van historisch cafe tot cabaret, van klassieke muziek tot een documentaire, van een kindervoorstelling tot een politieke avond, van expositie tot marktcafe!

De Wallenloop is een week verschoven en zal in tegenstelling tot de vermelding op de kalender op zondag 27 mei in de ochtend plaatsvinden.

Op 3 juni vindt de eerste vestingzondag van dit jaar plaats: ‘Naarden presenteert’. De Marktstraat en Cattenhagestraat zullen voetgangersgebied zijn met kraampjes en terrassen.

Bekijk hier de gehele evenementenkalender voor de komende maanden.

Ondergrondse containers

Naarden-Vesting is bijna vuilniszakkenvrij! Inmiddels zijn vijf van de zes locaties met ondergrondse containers gerealiseerd en in gebruik genomen:

  1. Adriaan Dortsmanplein
  2. Peperstraat/Westwalstraat
  3. Westwalstraat/Cattenhagestraat
  4. Kooltjesbuurt
  5. Oude Haven

Op de locatie aan de Oostwalstraat zijn de ondergrondse containers nog niet geplaatst. Op dit moment zijn de benodigde vergunningen aangevraagd en is het wachten op een officiële goedkeuring van de locatie. Meer info vindt u op de website van GAD.

Hangjongeren

Tijdens mooie zonnige dagen weten steeds meer jongeren de vestingwallen te vinden als plek van ontspanning. In veel gevallen gaat dat prima.

Echter, de laatste tijd krijgt het bewonersplatform meldingen binnen over situaties waarbij sprake is van grote overlast (geluidsoverlast, gevaarlijke situaties, rommel).

Om een volledig beeld te schetsen roepen we bewoners op om ons te informeren of en op welke plekken binnen of buiten de vesting sprake is van regelmatige overlast en tevens of u daarbij kunt aangeven wat de aard van de overlast is, zodat we dat kunnen aankaarten bij de gemeente.

U kunt uw melding hier doorgeven aan het bewonersplatform.

Wat kunt u zelf doen? 
Op 23 mei wordt een workshop verzorgd, waarin u tips krijgt om om te gaan met hangjeugd. Meer info