WhatsApp groep Buurtpreventie groeit

Er komen steeds meer aanvragen binnen om lid te worden van de WhatsApp groep Buurtpreventie. Dat is heel positief. Regelmatig worden in deze app meldingen gedaan over gestolen of vernielde auto’s of inbraken. Houdt u er rekening mee dat dit geen middel is om overlast van feestjes of andere herrie te melden. Dat kan telefonisch via de meldlijn van de gemeente: 035-2070000.

Denkt u mee over de evenementen in de Vesting?

Het platform en de gemeente zitten dit najaar weer samen aan tafel om de evenementen die in de 1e helft van 2017 in de Vesting hebben plaatsgevonden te evalueren. Met als doel de evenementen soepel te laten verlopen op gebied van verkeer, parkeren etc. Om de evaluatie helder te maken vragen we graag uw mening. Suggesties, kritiek, meldingen maar ook u mening over zaken die goed gaan m.b.t. de afgelopen evenementen in de Vesting zijn van harte welkom. Om uw geheugen nog even op te frissen:

 1. Carnavalsoptocht (25 februari)
 2. Matthäus Passion (9-15 april)
 3. Koningsdag (27 april)
 4. Fotofestival FFN (20 mei-18 juni)
 5. Vestingzondag FFN (18 juni)
 6. Vestingzondag Naarden ontvangt (6 augustus)
 7. Naardense Vaardagen (6-11 september)

Benieuwd naar de evenementen van dit komende najaar/winterseizoen? Bekijk hier de evenementenkalender 

Bussen en vrachtverkeer in de Vesting

Voertuigen langer dan 7 meter (m.u.v. ontheffing) zijn verboden in de Vesting. Toch zien we regelmatig veel te grote voertuigen onhandig manoeuvreren door de kleine straatjes. De gemeente heeft ons gevraagd bewoners op te roepen om melding te doen/foto’s in te sturen van bussen of vrachtwagens. Graag met vervoerdersnaam en/of nummerbord goed in beeld. Stuurt u de foto naar ons toe (info@bewonersplatformnaardenvesting.nl), wij bundelen de inzendingen en de gemeente neemt contact op met de betreffende bus/vrachtvervoerders.

Hoge opkomst Algemene Leden Vergadering

Tijdens de Algemene leden Vergadering op 12 juli 2017 in het Stadskantoor, woonden ca 75 buurtbewoners de presentatie bij.

Aanwezig waren:
Het bestuur: José Rosendahl, Fiona de Vilder, Suze ten Kroode, Guide Bartelet, Esther Menken
Aspirant bestuurslid: Linda Leerkes
Afgevaardigde Gemeente Gooise Meren: Lysette Lubbers
De kascommissie Jan Heesemans en Bram van der Spelt
Afscheid als voorzitter neemt vanavond: José Rosendahl
Verkeerswerkgroep: Henk Makaske, Herman ten Kroode
Terrassenwerkgroep: Kees ter Horst, Joop van Kessel
Afwezige bestuursleden: Minke Vonk, Nico Rost Onnes.

Verslag

José opent de vergadering en start met het voorstellen van de bestuursleden. Zij stelt Fiona de Vilder voor als nieuwe voorzitter. José neemt afscheid, zij verhuist naar buiten de vesting. Ook Linda Leerkes wordt voorgesteld als toekomstig lid. Dan gaat José in op de thema’s die aan de orde zijn geweest binnen het platform tijdens 2016 en 2017.

 • Verkeer en parkeren
 • Evenementen
 • Toerisme (touringcars)
 • Horeca terrassen
 • Overige projecten (zoals Stadskantoor, Passantenhaven, Mess en Oranje Bastion)

Tijdens een korte vragen- en discussieronde wordt ingegaan op de horecaterrassen, de Mess en overige opmerkingen van bewoners, zoals:

 • Verrommeling van de vesting. De Overleggroep besteedt daar aandacht aan.
 • Laden en lossen Annastraat/Marktstraat. De nieuwe paaltjes, die daar geplaatst zijn bezorgen juist overlast. Hulpdiensten kunnen er nu niet meer door. Gemeente is op de hoogte.
 • Whatsapp buurtpreventie. Goede app maar jammer dat sommigen er niet serieus mee omgaan. We roepen iedereen op om lid te worden van deze app groep via de website, en er alleen serieuze verdachte situaties te melden. Dus geen klachten van geluidsoverlast ed.
 • Horeca terrassen. Er komen veel jongeren, die de terrassen na sluitingstijd gebruiken. Gevraagd wordt om meer toezicht van de boa’s, die komt er volgens de gemeente.
 • Gevaarlijk punt hoek Marktstraat en Kapitein Meierweg. Geen goed zicht en er steken veel mensen juist in die bocht over. Ook dit is bekend bij de gemeente en staat op de agenda.
 • De goed verlopen burgerparticipatie wat betreft de herbestemming stadskantoor. Lees meer hierover.

Het bewonersplatform neemt alle vragen, klachten en opmerkingen serieus en bespreekt iedere maand tijdens de vergadering met de afgevaardigde van de gemeente (Lysette Lubbers) de punten die zijn binnengekomen. De meest efficiënte manier om een thema in te brengen is om een mail naar info@bewonersplatformnaardenvesting.nl te sturen.

De kascommissie leest vervolgens een verslag voor, waarin aangegeven wordt dat de kas is gecontroleerd en goedgekeurd. In de toekomst zal het bedrag per bewoner verlaagd worden, aangezien de gemeente Gooise Meren nu in totaal over 7 bewonersplatforms beschikt en het budget gelijk verdeeld dient te worden.

Na de bewoners-thema’s neemt Jordi van Dijk, medewerker openbare orde en veiligheid bij gemeente Gooise Meren, het over. Hij presenteert kort de cijfers m.b.t. inbraak in en rondom de vesting. Dit is (gelukkig) zeer weinig.

Dan vervolgt Patrick Oostra met een presentatie over preventie. Hij is ervaringsdeskundige, d.w.z. een ex-inbreker. Hij kent alle inbraak trucs en vertelt erover.  Hij heeft overdag door de vesting gelopen en foto’s genomen van slechte en goede inbraakpreventie. Hij vertelde erg geestig en zorgde ervoor dat het publiek geïnteresseerd luisterde. De foto’s die voorbij kwamen waren op de presentatie waren herkenbaar voor de toehoorders, hetgeen ze erg betrokken maakte. Het kon zomaar jouw voordeur zijn, waarover Patrick een opmerking maakte.

Meer info over Patrick’s ronde door de Vesting, leest u hier: Artikel ex- inbreker

Om ca 22.00 uur werd de vergadering gesloten en dronken we ter afsluiting een borrel bij het Vestinghotel, waarbij de 1e ronde aangeboden werd door het bewonersplatform.

Succesvolle burgerparticipatie bij plan stadskantoor

Het plan genaamd ‘Hart van Naarden’ is de aangewezen partij voor de herontwikkeling van het stadskantoor. Dit komt erop neer dat dezelfde ontwikkelaars van het Vesting Hotel Naarden nu het stadskantoor mogen ombouwen tot woningeenheid.

Het stadskantoor biedt straks ruimte aan zowel appartementen als eengezinswoningen. In totaal gaat het om 23 wooneenheden. De prijzen hiervoor lopen uiteen van 250.000 tot 1.100.000 euro. In de parkeerkelder kunnen 44 auto’s worden gestald. De binnentuin wordt voor iedereen toegankelijk. De hal wordt niet gesloopt, dit wordt namelijk de entree voor de appartementen. Het grote kunstwerk van Eppo Doeve, op de wand, blijft hier bewaard. Een goede optie voor de gemeente die nog geen bestemming had gevonden voor de fresco.

Volgens de gemeente zijn in het plan de liefde en kennis voor de Vesting duidelijk zichtbaar en voelbaar. Opmerkelijk is dat vanuit het hotel straks service mogelijk is. Het plan wordt ingepast in de omgeving door toepassing van ‘stadsreparatie’ (herstel van de historische kavelstructuur).

Het college van B&W van Gooise Meren volgt de adviezen van de twee werkgroepen van omwonenden en gemeentelijke professionals. Beide werkgroepen kwamen tot een unaniem advies. Na de zomer wordt het opstellen van de contracten ter hand genomen.

Vormgeven aan participatie is doorgaans een weerbarstig proces. Dat het zo mooi verlopen is, onder de coördinatie van projectleider Anja Derksen, is volgens B.O.N.S. (Belanghebbenden Omwonenden Naardens Stadskantoor) alle reden om trots te zijn. Bovendien zal de de omwonenden werkgroep participeren gedurende de gehele uitvoering van het bouwproject.

Bron: NaarderNieuws

Een nieuwe plaats voor het Rehwinkelbankje

Het bankje dat in 2009 geschonken is door ex-burgemeester Peter Rehwinkel krijgt een nieuwe plaats: naast de trap van het Stadhuis. Met de komst van het terras van het Vesting Hotel stond het bankje, dat favoriet is bij een aantal vestingbewoners, in de weg. In overleg met deze bewoners is er dus nu een nieuwe plek voor gevonden.

Rehwinkelbank brief bewoners

Inbrekers actief

In de maand mei was het relatief rustig m.b.t. het aantal woninginbraken. Er vonden in de maand mei tien (10) woninginbraken plaats in gemeente Gooise Meren. Hiervan waren er drie (3) pogingen tot woninginbraak en zeven (7) geslaagde inbraken. In vergelijking met 2016, waar nog zesendertig (36) woninginbraken in de maand mei plaatsvonden, is dit een positieve ontwikkeling. In 2017 (t/m mei) zien wij een sterke daling van het aantal woninginbraken in de gemeente, deze positieve ontwikkeling willen wij graag doorzetten.

De maand juni is net begonnen en toont een ander beeld. In 2016 vonden er in de maand juni veertien (14) woninginbraken plaats. In de eerste week van juni 2017 (1 t/m 8 juni), de afgelopen week, zijn er maar liefst acht (8) woninginbraken gepleegd in Gooise Meren. Dit vraagt om extra alertheid bij de instanties, maar ook bij buurtbewoners. De wijk Tuindorp Keverdijk in Naarden en de wijk Het Spiegel in Bussum zijn de afgelopen week  vaker doelwit geweest dan andere wijken/buurten in de gemeente.

Modus operandi

De modus operandi staat voor de manier waarop een inbraak wordt gepleegd, de gebruikte methoden door de daders. Er is in de afgelopen week geen eenduidige modus operandi gebruikt, toch zien wij sommige modus operandi vaker voorkomen in de gemeente Gooise Meren. De modus operandi van afgelopen week:

Bussum (4x)
2x openbreken raam mbv breekvoorwerp/werktuig
1x Bulgaarse methode
1x insluiping

Naarden (4x)
1x ingooien
1x insluipen
1x Bulgaarse methode
1x openbreken/openwrikken van het raam

Het openbreken/openwrikken van ramen en deuren is tot 90% te voorkomen wanneer u PKVW- gecertifieerd hang- en sluitwerk heeft en deze correct gebruikt. PKVW staat voor Politie Keurmerk Veilig Wonen, u vindt meer informatie op www.politiekeurmerk.nl

Bij de Bulgaarse methode wordt het cilinderslot afgebroken. Dit kan bij sloten waarvan de deurplaat met een schroevendraaier eenvoudig kan worden afgedraaid. Vervolgens wordt het cilinderslot dat uitsteekt afgebroken. Deze manier van inbreken kan eveneens grotendeels voorkomen worden wanneer u PKVW- gecertificeerd hang- en sluitwerk heeft en deze correct gebruikt.

Een vooral in de zomerperiode populaire manier van inbreken is insluipen. Hier kleven relatief weinig risico’s voor de inbreker aan omdat hij niets hoeft ‘te breken’, hij hoeft alleen maar door te lopen. Wanneer hij onverhoeds de bewoner tegen het lijf loopt maakt hij zijn excuses, zegt bij het verkeerde huis te zijn en vertrekt weer. Het risico gepakt te worden voor een strafbaar feit is minimaal.
Sluit ramen en deuren die u niet in het zicht hebt. Ook als u thuis bent. En vergeet niet ramen en deuren te sluiten wanneer u het huis verlaat, al is het maar een paar minuten. Want een inbraak plegen is een kwestie van seconden.

Verdachte situatie? Bel 112!

Wij vragen u extra alert te zijn vanwege het verhoogde aantal woninginbraken in de gemeente Gooise Meren in de eerste week van juni. Ziet u bijvoorbeeld een verdacht persoon die bij huizen naar binnen loert of foto’s maakt? Of activiteiten bij een woning waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn? Bel dan 112.

De politie kan misschien een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden. De meeste aanhoudingen komen door tips van oplettende burgers.

Belangrijk om te weten:

 • 80% van de aanhoudingen zijn op heterdaad, dus direct na het plegen van het misdrijf.
 • De politie is voor meer dan 50% afhankelijk van meldingen van burgers, u dus.
 • U kunt 0900-8844 bellen voor alles wat geen spoed heeft.
 • U kunt ook anoniem een misdaad melden op 0800-7000 bij stichting Meld Misdaad Anoniem.