Politienieuws oktober

Lieve mensen,

Hierbij het overzicht van oktober. Het heeft even wat maanden geduurd, maar hier is weer wat info uit de wijk.

Heeft u vragen/opmerkingen kunt u mij mailen: robin.vlug@politie.nl. Hieronder volgen de incidenten waarvan u op de hoogte moet zijn:

Vesting

De afgelopen twee weken zijn er geen bijzonderheden te vermelden voor dit gedeelte. Wel wil ik u meegeven dat er meerdere meldingen zijn geweest van parkeeroverlast. Het betreft dan niet alleen parkeren op invalidenparkeerplaatsen, maar ook voertuigen die dusdanig geparkeerd staan waardoor andere voertuigen niet meer weg kunnen. Het is en blijft een probleem binnen de Vesting, door de jaren heen zijn er meer voertuigen de vesting ingekomen. Ik wil u vragen om hier in alle redelijkheid op te blijven letten.

Daarnaast wil ik u erop attenderen dat de Sint intocht er weer aan zit te komen. Ook dan is het van belang dat u optijd uw voertuigen weg haalt. Ook dit jaar gaat de wegsleepregeling weer van kracht. Een gewaarschuwd mens telt voor twee…

Naarderbos

In het Naarderbos hebben een aantal incidenten plaatsgevonden, waarvan ik u verder niet tot last wilt zijn. Echte bijzonderheden als inbraken, diefstallen of andere incidenten zijn hier (gelukkig) niet gebeurd.

Ministerpark

Op 12 oktober is er een verdachte situatie geweest op de Thorbeckelaan. Hierbij is een busje met meerdere inzittende gezien die zich vreemd en verdacht ophielden. Collega’s zijn ter plaatse gekomen en hebben elke minuten later de personen en het voertuig gecontroleerd.

Ook op 19 oktober is er op de Laegieskamp een man geweest die zich verdacht ophield. Helaas hebben collega’s hem niet meer kunnen traceren.

Ook hebben wij een melding gehad van een hond in het voertuig, die al geruime tijd alleen in de auto zat. Ik wil u melden dat wij in dergelijke gevallen onderzoek doen naar de hond, het voertuig, de eigenaar. Blijkt dat het ongezond is voor het dier in het voertuig, dan is er niets wat ons weerhoudt om de auto open te breken en het dier te bevrijden.

Componistenkwartier (Beethovenpark)

In dit gedeelte van Naarden zijn er een aantal mooie controles gedaan door de collega’s. Hier is leuke informatie uitgekomen. Helaas kan ik u hier verder niets over melden, maar ook dit is nieuws.

Rembrandtpark

Op donderdag 19 oktober is een damesfiets Trenergy E relext pro, kleur grijs gestolen tussen 14.30 – 23.00 uur.

Er is ingebroken in een woning aan de Jan ter Gouwweg. De bewoners waren op vakantie, dus wat en wanneer kan ik u nog niet melden. Wel kan ik u melden dat de inbrekers de gehele woning hebben doorzocht.

Bos van Bredius

Voor dit gedeelte van Naarden kan ik u geen bijzonderheden vermelden.

Valkeveen

Op 23 oktober heeft er een man zich verdacht opgehouden op de parkeerplaats Ronduit. Er zijn diverse collega’s direct ter plaatse gegaan, maar helaas hebben de man niet meer aangetroffen.

Tot de volgende!

Bijeenkomst bouwplan stadskantoor op 31 oktober 2017

Er is een inloopbijeenkomst over het bouwplan ‘Het Hart van Naarden’ op dinsdag 31 oktober 2017. Het gaat over de herontwikkeling van de locatie waar nu nog het Stadskantoor Naarden staat. De bijeenkomst is in het Stadskantoor Naarden, Raadhuisstraat 2 in Naarden. U kunt tussen 19.00 en 21.30 uur binnenlopen en vragen stellen.

Bron: gooisemeren.nl 

WhatsApp groep Buurtpreventie groeit

Er komen steeds meer aanvragen binnen om lid te worden van de WhatsApp groep Buurtpreventie. Dat is heel positief. Regelmatig worden in deze app meldingen gedaan over gestolen of vernielde auto’s of inbraken. Houdt u er rekening mee dat dit geen middel is om overlast van feestjes of andere herrie te melden. Dat kan telefonisch via de meldlijn van de gemeente: 035-2070000.

Denkt u mee over de evenementen in de Vesting?

Het platform en de gemeente zitten dit najaar weer samen aan tafel om de evenementen die in de 1e helft van 2017 in de Vesting hebben plaatsgevonden te evalueren. Met als doel de evenementen soepel te laten verlopen op gebied van verkeer, parkeren etc. Om de evaluatie helder te maken vragen we graag uw mening. Suggesties, kritiek, meldingen maar ook u mening over zaken die goed gaan m.b.t. de afgelopen evenementen in de Vesting zijn van harte welkom. Om uw geheugen nog even op te frissen:

 1. Carnavalsoptocht (25 februari)
 2. Matthäus Passion (9-15 april)
 3. Koningsdag (27 april)
 4. Fotofestival FFN (20 mei-18 juni)
 5. Vestingzondag FFN (18 juni)
 6. Vestingzondag Naarden ontvangt (6 augustus)
 7. Naardense Vaardagen (6-11 september)

Benieuwd naar de evenementen van dit komende najaar/winterseizoen? Bekijk hier de evenementenkalender 

Bussen en vrachtverkeer in de Vesting

Voertuigen langer dan 7 meter (m.u.v. ontheffing) zijn verboden in de Vesting. Toch zien we regelmatig veel te grote voertuigen onhandig manoeuvreren door de kleine straatjes. De gemeente heeft ons gevraagd bewoners op te roepen om melding te doen/foto’s in te sturen van bussen of vrachtwagens. Graag met vervoerdersnaam en/of nummerbord goed in beeld. Stuurt u de foto naar ons toe (info@bewonersplatformnaardenvesting.nl), wij bundelen de inzendingen en de gemeente neemt contact op met de betreffende bus/vrachtvervoerders.

Hoge opkomst Algemene Leden Vergadering

Tijdens de Algemene leden Vergadering op 12 juli 2017 in het Stadskantoor, woonden ca 75 buurtbewoners de presentatie bij.

Aanwezig waren:
Het bestuur: José Rosendahl, Fiona de Vilder, Suze ten Kroode, Guide Bartelet, Esther Menken
Aspirant bestuurslid: Linda Leerkes
Afgevaardigde Gemeente Gooise Meren: Lysette Lubbers
De kascommissie Jan Heesemans en Bram van der Spelt
Afscheid als voorzitter neemt vanavond: José Rosendahl
Verkeerswerkgroep: Henk Makaske, Herman ten Kroode
Terrassenwerkgroep: Kees ter Horst, Joop van Kessel
Afwezige bestuursleden: Minke Vonk, Nico Rost Onnes.

Verslag

José opent de vergadering en start met het voorstellen van de bestuursleden. Zij stelt Fiona de Vilder voor als nieuwe voorzitter. José neemt afscheid, zij verhuist naar buiten de vesting. Ook Linda Leerkes wordt voorgesteld als toekomstig lid. Dan gaat José in op de thema’s die aan de orde zijn geweest binnen het platform tijdens 2016 en 2017.

 • Verkeer en parkeren
 • Evenementen
 • Toerisme (touringcars)
 • Horeca terrassen
 • Overige projecten (zoals Stadskantoor, Passantenhaven, Mess en Oranje Bastion)

Tijdens een korte vragen- en discussieronde wordt ingegaan op de horecaterrassen, de Mess en overige opmerkingen van bewoners, zoals:

 • Verrommeling van de vesting. De Overleggroep besteedt daar aandacht aan.
 • Laden en lossen Annastraat/Marktstraat. De nieuwe paaltjes, die daar geplaatst zijn bezorgen juist overlast. Hulpdiensten kunnen er nu niet meer door. Gemeente is op de hoogte.
 • Whatsapp buurtpreventie. Goede app maar jammer dat sommigen er niet serieus mee omgaan. We roepen iedereen op om lid te worden van deze app groep via de website, en er alleen serieuze verdachte situaties te melden. Dus geen klachten van geluidsoverlast ed.
 • Horeca terrassen. Er komen veel jongeren, die de terrassen na sluitingstijd gebruiken. Gevraagd wordt om meer toezicht van de boa’s, die komt er volgens de gemeente.
 • Gevaarlijk punt hoek Marktstraat en Kapitein Meierweg. Geen goed zicht en er steken veel mensen juist in die bocht over. Ook dit is bekend bij de gemeente en staat op de agenda.
 • De goed verlopen burgerparticipatie wat betreft de herbestemming stadskantoor. Lees meer hierover.

Het bewonersplatform neemt alle vragen, klachten en opmerkingen serieus en bespreekt iedere maand tijdens de vergadering met de afgevaardigde van de gemeente (Lysette Lubbers) de punten die zijn binnengekomen. De meest efficiënte manier om een thema in te brengen is om een mail naar info@bewonersplatformnaardenvesting.nl te sturen.

De kascommissie leest vervolgens een verslag voor, waarin aangegeven wordt dat de kas is gecontroleerd en goedgekeurd. In de toekomst zal het bedrag per bewoner verlaagd worden, aangezien de gemeente Gooise Meren nu in totaal over 7 bewonersplatforms beschikt en het budget gelijk verdeeld dient te worden.

Na de bewoners-thema’s neemt Jordi van Dijk, medewerker openbare orde en veiligheid bij gemeente Gooise Meren, het over. Hij presenteert kort de cijfers m.b.t. inbraak in en rondom de vesting. Dit is (gelukkig) zeer weinig.

Dan vervolgt Patrick Oostra met een presentatie over preventie. Hij is ervaringsdeskundige, d.w.z. een ex-inbreker. Hij kent alle inbraak trucs en vertelt erover.  Hij heeft overdag door de vesting gelopen en foto’s genomen van slechte en goede inbraakpreventie. Hij vertelde erg geestig en zorgde ervoor dat het publiek geïnteresseerd luisterde. De foto’s die voorbij kwamen waren op de presentatie waren herkenbaar voor de toehoorders, hetgeen ze erg betrokken maakte. Het kon zomaar jouw voordeur zijn, waarover Patrick een opmerking maakte.

Meer info over Patrick’s ronde door de Vesting, leest u hier: Artikel ex- inbreker

Om ca 22.00 uur werd de vergadering gesloten en dronken we ter afsluiting een borrel bij het Vestinghotel, waarbij de 1e ronde aangeboden werd door het bewonersplatform.

Succesvolle burgerparticipatie bij plan stadskantoor

Het plan genaamd ‘Hart van Naarden’ is de aangewezen partij voor de herontwikkeling van het stadskantoor. Dit komt erop neer dat dezelfde ontwikkelaars van het Vesting Hotel Naarden nu het stadskantoor mogen ombouwen tot woningeenheid.

Het stadskantoor biedt straks ruimte aan zowel appartementen als eengezinswoningen. In totaal gaat het om 23 wooneenheden. De prijzen hiervoor lopen uiteen van 250.000 tot 1.100.000 euro. In de parkeerkelder kunnen 44 auto’s worden gestald. De binnentuin wordt voor iedereen toegankelijk. De hal wordt niet gesloopt, dit wordt namelijk de entree voor de appartementen. Het grote kunstwerk van Eppo Doeve, op de wand, blijft hier bewaard. Een goede optie voor de gemeente die nog geen bestemming had gevonden voor de fresco.

Volgens de gemeente zijn in het plan de liefde en kennis voor de Vesting duidelijk zichtbaar en voelbaar. Opmerkelijk is dat vanuit het hotel straks service mogelijk is. Het plan wordt ingepast in de omgeving door toepassing van ‘stadsreparatie’ (herstel van de historische kavelstructuur).

Het college van B&W van Gooise Meren volgt de adviezen van de twee werkgroepen van omwonenden en gemeentelijke professionals. Beide werkgroepen kwamen tot een unaniem advies. Na de zomer wordt het opstellen van de contracten ter hand genomen.

Vormgeven aan participatie is doorgaans een weerbarstig proces. Dat het zo mooi verlopen is, onder de coördinatie van projectleider Anja Derksen, is volgens B.O.N.S. (Belanghebbenden Omwonenden Naardens Stadskantoor) alle reden om trots te zijn. Bovendien zal de de omwonenden werkgroep participeren gedurende de gehele uitvoering van het bouwproject.

Bron: NaarderNieuws