Landelijke Opschoondag

Help mee de Vesting schoon te maken en te houden!

Op 24 maart vindt de landelijke Opschoondag plaats waarbij iedereen een bijdrage kan leveren aan een schone gemeente. Deze dag levert niet alleen een heerlijk schone buurt op maar ook veel onderlinge ontmoetingen tussen bewoners.

Hoe meer mensen meedoen hoe succesvoller het wordt! Heeft u interesse, laat het ons weten, dan kunnen we met elkaar een schoonmaakploeg samenstellen.

De gemeente kan de materialen leveren die nodig zijn voor deze dag, wij als Bewonersplatform kunnen dit verzorgen.

Meer weten over dit initiatief? Kijk dan op de website van Nederland Schoon.

Kunst -en Antiekbeurs

De Kunst- en Antiekbeurs in de Grote Kerk is een drukbezocht evenement; de vesting is blij met een dergelijk grote beurs. Er waren rondom dit evenement van 24 tot en met 28 januari 2018 echter talloze klachten van bewoners over parkeren en het verkeer. Onderstaande samenvatting is gestuurd naar de gemeente, met als doel het verkeer en parkeren tijdens de beurs in het vervolg beter te regelen.

Uit diverse hoeken van de vesting (we hebben binnen Bewonersplatform diverse reacties ontvangen) komen negatieve geluiden over de parkeeroverlast, die de Kunst- en Antiekbeurs met zich meebracht. Hieronder een opsomming van zaken:
1. Er waren geen verkeersregelaars alleen op het parkeerterrein buiten de vesting zelf), iedereen reed door de vesting heen op zoek naar parkeerplaatsen.
2. Er waren geen borden met aanduidingen waar bezoekers konden parkeren, dus iedereen ging op eigen houtje op zoek naar een plekje, zo dicht mogelijk bij de Grote Kerk. Gevolg: vesting iedere dag/avond overvol!
3. Al lang vooraf aan de beurs waren borden geplaatst met parkeerverboden (vrijdag 19 januari 2018 tot en met woensdag 24 januari) in de Bussumerstraat beide zijden tussen Pastoorstraat en Kerkpad alsmede in de Sint Annastraat éénzijdig tussen Kerkpad en Marktstraat aan de zijde van de Grote Kerk voor de duur vanaf 08.00 uur tot 21.00 uur*. Waarom zo veel dagen voordat het evenement plaatsvond?
4. Geen handhaving bij de foutparkeerders
5. Er werd een pendeldienst van/naar parkeerhaven aangeboden, maar dat wist je alleen als je de website bekeken had. De pendelauto’s die er waren, reden hard.
6. Geen slimme adresvermelding op de website Kunst-Antiekbeurs.
Op de website staat het navigatie-adres: Marktstraat 13. Dat hadden ze beter kunnen aanpassen naar het adres van de parkeerplaats. De parkeerplaatsen zijn ook niet goed aangeduid, wie weet nu wat de noord- en zuidkant van de Vesting is.
Zoals we hebben begrepen is het blijkbaar ieder jaar rommelig. De beurs is bekender aan het worden en trekt meer en meer bezoekers. Leuk voor de Vesting, minder leuk voor de bewoners. Wij denken graag mee over oplossingen.

Vliegverkeer boven Gooise Meren

Uit naam van de klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren is een brief gestuurd aan het College van B&W van Gooise Meren. Het bewonersplatform heeft deze brief mede ondertekend. In de brief wordt de zorg geuit over het sterk groeiende vliegverkeer boven Gooise Meren.

Lees hier de brief: Open brief (vlieg)verkeersoverlast aan B&W

Trap niet in de babbeltruc!

Er zijn meerdere meldingen binnengekomen bij de politie omtrent een oplichter die middels een babbeltruc aan de deur bij inwoners om geld vraagt. Deze persoon is actief in de regio en heeft inmiddels ook slachtoffers gemaakt in Gooise Meren. De politie (recherche) is een onderzoek gestart naar deze oplichter.

In de Gooi- en Eemlander is er een artikel met aanvullende informatie over geschreven.

Trap dus niet in deze babbeltrucs. Bij verdachte situaties bel altijd direct 112. Preventietips tegen babbeltruc vindt u hier.

Evaluatiebijeenkomst terrassenproef

De gemeente heeft een brief rondgestuurd aan alle bewoners van de Cattenhagestraat, Marktstraat, Kerkpad, Nieuwe Haven, Sint Annastraat, Turfpoortstraat en Bussummerstraat.

Hierin worden de omwonenden van horecaterrassen uitgenodigd om op 16 november van 18.30 tot 19.30 uur in het oude stadhuis aanwezig te zijn en ervaringen te delen.

Download hier de brief: uitnodiging eindevaluatie op 16 november

Status plaatsing ondergrondse containers

Het Bewonersplatform heeft geïnformeerd bij de GAD over hoe het met de plaatsing van de ondergrondse containers in Naarden Vesting is gesteld.

Hieronder het antwoord van de GAD:

Na afronding van de zienswijze procedure is de GAD druk bezig om alle vergunningen te realiseren en met alle nutsbedrijven zover te komen en afspraken te maken, dat de plaatsing uitgevoerd kan worden. Dit alles neemt meer tijd in beslag dan was voorzien.
De GAD heeft niet stilgezeten. Onderstaand een overzicht van de huidige stand van zaken.

De ondergrondse containers op het Adriaan Dortsmanplein en de Kooltjesbuurt zijn reeds in gebruik genomen.

Locatie ND002 (Westwalstraat/Peperstraat)
Nog niet gereed voor uitvoering vanwege procedure verontreinigde grond en onderhandeling met KPN.

Locatie ND004 (Westwalstraat/ Cattenhagestaat)
Is gereed voor uitvoering.

Locatie ND007 (Oude Haven)
PWN waterleiding bedrijf heeft toegezegd de 2 leidingen dit jaar te verleggen, daarna gereed voor uitvoering.

Locatie ND009 (Oostwalstraat)
Proefsleuven worden dit jaar nog gegraven

De planning is erop gericht om de ondergrondse containers te plaatsen in het 1e kwartaal 2018 en dan met voorkeur januari 2018.
Hierbij moet er rekening worden gehouden dat de afspraken van betrokkenen worden nagekomen en de weersomstandigheden meezitten.

Download hier de plattegrond van de locaties en het bijhorende verzorgingsgebied en de presentatie van de inpassing.

Politienieuws oktober

Lieve mensen,

Hierbij het overzicht van oktober. Het heeft even wat maanden geduurd, maar hier is weer wat info uit de wijk.

Heeft u vragen/opmerkingen kunt u mij mailen: robin.vlug@politie.nl. Hieronder volgen de incidenten waarvan u op de hoogte moet zijn:

Vesting

De afgelopen twee weken zijn er geen bijzonderheden te vermelden voor dit gedeelte. Wel wil ik u meegeven dat er meerdere meldingen zijn geweest van parkeeroverlast. Het betreft dan niet alleen parkeren op invalidenparkeerplaatsen, maar ook voertuigen die dusdanig geparkeerd staan waardoor andere voertuigen niet meer weg kunnen. Het is en blijft een probleem binnen de Vesting, door de jaren heen zijn er meer voertuigen de vesting ingekomen. Ik wil u vragen om hier in alle redelijkheid op te blijven letten.

Daarnaast wil ik u erop attenderen dat de Sint intocht er weer aan zit te komen. Ook dan is het van belang dat u optijd uw voertuigen weg haalt. Ook dit jaar gaat de wegsleepregeling weer van kracht. Een gewaarschuwd mens telt voor twee…

Naarderbos

In het Naarderbos hebben een aantal incidenten plaatsgevonden, waarvan ik u verder niet tot last wilt zijn. Echte bijzonderheden als inbraken, diefstallen of andere incidenten zijn hier (gelukkig) niet gebeurd.

Ministerpark

Op 12 oktober is er een verdachte situatie geweest op de Thorbeckelaan. Hierbij is een busje met meerdere inzittende gezien die zich vreemd en verdacht ophielden. Collega’s zijn ter plaatse gekomen en hebben elke minuten later de personen en het voertuig gecontroleerd.

Ook op 19 oktober is er op de Laegieskamp een man geweest die zich verdacht ophield. Helaas hebben collega’s hem niet meer kunnen traceren.

Ook hebben wij een melding gehad van een hond in het voertuig, die al geruime tijd alleen in de auto zat. Ik wil u melden dat wij in dergelijke gevallen onderzoek doen naar de hond, het voertuig, de eigenaar. Blijkt dat het ongezond is voor het dier in het voertuig, dan is er niets wat ons weerhoudt om de auto open te breken en het dier te bevrijden.

Componistenkwartier (Beethovenpark)

In dit gedeelte van Naarden zijn er een aantal mooie controles gedaan door de collega’s. Hier is leuke informatie uitgekomen. Helaas kan ik u hier verder niets over melden, maar ook dit is nieuws.

Rembrandtpark

Op donderdag 19 oktober is een damesfiets Trenergy E relext pro, kleur grijs gestolen tussen 14.30 – 23.00 uur.

Er is ingebroken in een woning aan de Jan ter Gouwweg. De bewoners waren op vakantie, dus wat en wanneer kan ik u nog niet melden. Wel kan ik u melden dat de inbrekers de gehele woning hebben doorzocht.

Bos van Bredius

Voor dit gedeelte van Naarden kan ik u geen bijzonderheden vermelden.

Valkeveen

Op 23 oktober heeft er een man zich verdacht opgehouden op de parkeerplaats Ronduit. Er zijn diverse collega’s direct ter plaatse gegaan, maar helaas hebben de man niet meer aangetroffen.

Tot de volgende!

Bijeenkomst bouwplan stadskantoor op 31 oktober 2017

Er is een inloopbijeenkomst over het bouwplan ‘Het Hart van Naarden’ op dinsdag 31 oktober 2017. Het gaat over de herontwikkeling van de locatie waar nu nog het Stadskantoor Naarden staat. De bijeenkomst is in het Stadskantoor Naarden, Raadhuisstraat 2 in Naarden. U kunt tussen 19.00 en 21.30 uur binnenlopen en vragen stellen.

Bron: gooisemeren.nl