Autoinbrekers actief in Gooise Meren

Waarschuwing!

De afgelopen weken zijn er in meerdere auto’s ingebroken binnen de gemeente Gooise Meren. Tussen 1 maart 2018 en 16 april 2018 kwamen er meerdere autoinbraak-aangiften binnen in Gooise Meren. Er werd 22 keer ingebroken in een auto in Bussum, 23 keer in Naarden en 1 keer in Muiden.

Wijze van inbreken
Bij een tiental auto’s werd ingebroken door het inslaan van een raam. In de andere gevallen was er geen inbraakschade aan de auto te ontdekken. Een aantal keer waren het duurdere auto’s, die voorzien waren van een keyless entry systeem. Hierbij gaat het om auto’s waarbij geen sleutel wordt gebruikt bij het openen van de portieren. In deze gevallen wordt gebruik gemaakt van een soort pasje waarmee draadloos het slot geopend kan worden.

Het vermoeden bestaat dat de code op het pasje ook gelezen kan worden door een inbreker met aangepaste computerapparatuur. Na het ‘stelen’ van de code kan het slot van de auto door hem worden geopend.

Wat kunt u hieraan doen?
Neem in het geval van een keyless entry systeem contact op met uw dealer. Zij weten precies welk systeem u in uw auto heeft en welke maatregelen u mogelijk kan nemen. Het is ook mogelijk om het pasje in een metalen doosje te bewaren. In de praktijk blijkt dit niet altijd even goed te werken.

Buit
Bij veel auto’s werd de airbag uit de auto gestolen. Dit kan worden tegengegaan door het plaatsen van een stoplock op je stuur. En een paar keer werd er een laptop weggenomen. In het geval van laptops en telefoons: zorg er altijd voor dat er geen buit in uw auto ligt.

Verdachte situatie? Bel 112!

Ziet u een verdachte situatie? Personen die niet thuishoren in uw buurt en zich verdachte gedragen? Bel dan direct 112! Mogelijk kunnen wij dan een inbraak voorkomen of een autoinbreker op heterdaad betrappen.

Palmpasen optocht 24 maart

Jaarlijks organiseert stichting Burgerzin Naarden de Palmpasenoptocht in Naarden. De optocht is bedoeld voor kinderen van groep 1 tot en met 3 van de Naardense scholen. De kinderen van deze scholen zullen met hun versierde palmpaasstokken door de vesting lopen.

De optocht begint om 14.30 uur op het schoolplein van de Rehobothschool in Naarden en eindigt om 15.15 uur, ook weer bij de Rehobothschool. Kinderen dragen feestelijk versierde palmpaasstokken en muziekkorps Vendel Nardinc begeleidt de optocht.

Landelijke Opschoondag

Help mee de Vesting schoon te maken en te houden!

Op 24 maart vindt de landelijke Opschoondag plaats waarbij iedereen een bijdrage kan leveren aan een schone gemeente. Deze dag levert niet alleen een heerlijk schone buurt op maar ook veel onderlinge ontmoetingen tussen bewoners.

Hoe meer mensen meedoen hoe succesvoller het wordt! Heeft u interesse, laat het ons weten, dan kunnen we met elkaar een schoonmaakploeg samenstellen.

De gemeente kan de materialen leveren die nodig zijn voor deze dag, wij als Bewonersplatform kunnen dit verzorgen.

Meer weten over dit initiatief? Kijk dan op de website van Nederland Schoon.

Kunst -en Antiekbeurs

De Kunst- en Antiekbeurs in de Grote Kerk is een drukbezocht evenement; de vesting is blij met een dergelijk grote beurs. Er waren rondom dit evenement van 24 tot en met 28 januari 2018 echter talloze klachten van bewoners over parkeren en het verkeer. Onderstaande samenvatting is gestuurd naar de gemeente, met als doel het verkeer en parkeren tijdens de beurs in het vervolg beter te regelen.

Uit diverse hoeken van de vesting (we hebben binnen Bewonersplatform diverse reacties ontvangen) komen negatieve geluiden over de parkeeroverlast, die de Kunst- en Antiekbeurs met zich meebracht. Hieronder een opsomming van zaken:
1. Er waren geen verkeersregelaars alleen op het parkeerterrein buiten de vesting zelf), iedereen reed door de vesting heen op zoek naar parkeerplaatsen.
2. Er waren geen borden met aanduidingen waar bezoekers konden parkeren, dus iedereen ging op eigen houtje op zoek naar een plekje, zo dicht mogelijk bij de Grote Kerk. Gevolg: vesting iedere dag/avond overvol!
3. Al lang vooraf aan de beurs waren borden geplaatst met parkeerverboden (vrijdag 19 januari 2018 tot en met woensdag 24 januari) in de Bussumerstraat beide zijden tussen Pastoorstraat en Kerkpad alsmede in de Sint Annastraat éénzijdig tussen Kerkpad en Marktstraat aan de zijde van de Grote Kerk voor de duur vanaf 08.00 uur tot 21.00 uur*. Waarom zo veel dagen voordat het evenement plaatsvond?
4. Geen handhaving bij de foutparkeerders
5. Er werd een pendeldienst van/naar parkeerhaven aangeboden, maar dat wist je alleen als je de website bekeken had. De pendelauto’s die er waren, reden hard.
6. Geen slimme adresvermelding op de website Kunst-Antiekbeurs.
Op de website staat het navigatie-adres: Marktstraat 13. Dat hadden ze beter kunnen aanpassen naar het adres van de parkeerplaats. De parkeerplaatsen zijn ook niet goed aangeduid, wie weet nu wat de noord- en zuidkant van de Vesting is.
Zoals we hebben begrepen is het blijkbaar ieder jaar rommelig. De beurs is bekender aan het worden en trekt meer en meer bezoekers. Leuk voor de Vesting, minder leuk voor de bewoners. Wij denken graag mee over oplossingen.

Vliegverkeer boven Gooise Meren

Uit naam van de klankbordgroep Schiphol/A1 Gooise Meren is een brief gestuurd aan het College van B&W van Gooise Meren. Het bewonersplatform heeft deze brief mede ondertekend. In de brief wordt de zorg geuit over het sterk groeiende vliegverkeer boven Gooise Meren.

Lees hier de brief: Open brief (vlieg)verkeersoverlast aan B&W

Trap niet in de babbeltruc!

Er zijn meerdere meldingen binnengekomen bij de politie omtrent een oplichter die middels een babbeltruc aan de deur bij inwoners om geld vraagt. Deze persoon is actief in de regio en heeft inmiddels ook slachtoffers gemaakt in Gooise Meren. De politie (recherche) is een onderzoek gestart naar deze oplichter.

In de Gooi- en Eemlander is er een artikel met aanvullende informatie over geschreven.

Trap dus niet in deze babbeltrucs. Bij verdachte situaties bel altijd direct 112. Preventietips tegen babbeltruc vindt u hier.

Evaluatiebijeenkomst terrassenproef

De gemeente heeft een brief rondgestuurd aan alle bewoners van de Cattenhagestraat, Marktstraat, Kerkpad, Nieuwe Haven, Sint Annastraat, Turfpoortstraat en Bussummerstraat.

Hierin worden de omwonenden van horecaterrassen uitgenodigd om op 16 november van 18.30 tot 19.30 uur in het oude stadhuis aanwezig te zijn en ervaringen te delen.

Download hier de brief: uitnodiging eindevaluatie op 16 november

Status plaatsing ondergrondse containers

Het Bewonersplatform heeft geïnformeerd bij de GAD over hoe het met de plaatsing van de ondergrondse containers in Naarden Vesting is gesteld.

Hieronder het antwoord van de GAD:

Na afronding van de zienswijze procedure is de GAD druk bezig om alle vergunningen te realiseren en met alle nutsbedrijven zover te komen en afspraken te maken, dat de plaatsing uitgevoerd kan worden. Dit alles neemt meer tijd in beslag dan was voorzien.
De GAD heeft niet stilgezeten. Onderstaand een overzicht van de huidige stand van zaken.

De ondergrondse containers op het Adriaan Dortsmanplein en de Kooltjesbuurt zijn reeds in gebruik genomen.

Locatie ND002 (Westwalstraat/Peperstraat)
Nog niet gereed voor uitvoering vanwege procedure verontreinigde grond en onderhandeling met KPN.

Locatie ND004 (Westwalstraat/ Cattenhagestaat)
Is gereed voor uitvoering.

Locatie ND007 (Oude Haven)
PWN waterleiding bedrijf heeft toegezegd de 2 leidingen dit jaar te verleggen, daarna gereed voor uitvoering.

Locatie ND009 (Oostwalstraat)
Proefsleuven worden dit jaar nog gegraven

De planning is erop gericht om de ondergrondse containers te plaatsen in het 1e kwartaal 2018 en dan met voorkeur januari 2018.
Hierbij moet er rekening worden gehouden dat de afspraken van betrokkenen worden nagekomen en de weersomstandigheden meezitten.

Download hier de plattegrond van de locaties en het bijhorende verzorgingsgebied en de presentatie van de inpassing.