Succesvolle burgerparticipatie bij plan stadskantoor

Het plan genaamd ‘Hart van Naarden’ is de aangewezen partij voor de herontwikkeling van het stadskantoor. Dit komt erop neer dat dezelfde ontwikkelaars van het Vesting Hotel Naarden nu het stadskantoor mogen ombouwen tot woningeenheid.

Het stadskantoor biedt straks ruimte aan zowel appartementen als eengezinswoningen. In totaal gaat het om 23 wooneenheden. De prijzen hiervoor lopen uiteen van 250.000 tot 1.100.000 euro. In de parkeerkelder kunnen 44 auto’s worden gestald. De binnentuin wordt voor iedereen toegankelijk. De hal wordt niet gesloopt, dit wordt namelijk de entree voor de appartementen. Het grote kunstwerk van Eppo Doeve, op de wand, blijft hier bewaard. Een goede optie voor de gemeente die nog geen bestemming had gevonden voor de fresco.

Volgens de gemeente zijn in het plan de liefde en kennis voor de Vesting duidelijk zichtbaar en voelbaar. Opmerkelijk is dat vanuit het hotel straks service mogelijk is. Het plan wordt ingepast in de omgeving door toepassing van ‘stadsreparatie’ (herstel van de historische kavelstructuur).

Het college van B&W van Gooise Meren volgt de adviezen van de twee werkgroepen van omwonenden en gemeentelijke professionals. Beide werkgroepen kwamen tot een unaniem advies. Na de zomer wordt het opstellen van de contracten ter hand genomen.

Vormgeven aan participatie is doorgaans een weerbarstig proces. Dat het zo mooi verlopen is, onder de coördinatie van projectleider Anja Derksen, is volgens B.O.N.S. (Belanghebbenden Omwonenden Naardens Stadskantoor) alle reden om trots te zijn. Bovendien zal de de omwonenden werkgroep participeren gedurende de gehele uitvoering van het bouwproject.

Bron: NaarderNieuws

Een nieuwe plaats voor het Rehwinkelbankje

Het bankje dat in 2009 geschonken is door ex-burgemeester Peter Rehwinkel krijgt een nieuwe plaats: naast de trap van het Stadhuis. Met de komst van het terras van het Vesting Hotel stond het bankje, dat favoriet is bij een aantal vestingbewoners, in de weg. In overleg met deze bewoners is er dus nu een nieuwe plek voor gevonden.

Rehwinkelbank brief bewoners

Inbrekers actief

In de maand mei was het relatief rustig m.b.t. het aantal woninginbraken. Er vonden in de maand mei tien (10) woninginbraken plaats in gemeente Gooise Meren. Hiervan waren er drie (3) pogingen tot woninginbraak en zeven (7) geslaagde inbraken. In vergelijking met 2016, waar nog zesendertig (36) woninginbraken in de maand mei plaatsvonden, is dit een positieve ontwikkeling. In 2017 (t/m mei) zien wij een sterke daling van het aantal woninginbraken in de gemeente, deze positieve ontwikkeling willen wij graag doorzetten.

De maand juni is net begonnen en toont een ander beeld. In 2016 vonden er in de maand juni veertien (14) woninginbraken plaats. In de eerste week van juni 2017 (1 t/m 8 juni), de afgelopen week, zijn er maar liefst acht (8) woninginbraken gepleegd in Gooise Meren. Dit vraagt om extra alertheid bij de instanties, maar ook bij buurtbewoners. De wijk Tuindorp Keverdijk in Naarden en de wijk Het Spiegel in Bussum zijn de afgelopen week  vaker doelwit geweest dan andere wijken/buurten in de gemeente.

Modus operandi

De modus operandi staat voor de manier waarop een inbraak wordt gepleegd, de gebruikte methoden door de daders. Er is in de afgelopen week geen eenduidige modus operandi gebruikt, toch zien wij sommige modus operandi vaker voorkomen in de gemeente Gooise Meren. De modus operandi van afgelopen week:

Bussum (4x)
2x openbreken raam mbv breekvoorwerp/werktuig
1x Bulgaarse methode
1x insluiping

Naarden (4x)
1x ingooien
1x insluipen
1x Bulgaarse methode
1x openbreken/openwrikken van het raam

Het openbreken/openwrikken van ramen en deuren is tot 90% te voorkomen wanneer u PKVW- gecertifieerd hang- en sluitwerk heeft en deze correct gebruikt. PKVW staat voor Politie Keurmerk Veilig Wonen, u vindt meer informatie op www.politiekeurmerk.nl

Bij de Bulgaarse methode wordt het cilinderslot afgebroken. Dit kan bij sloten waarvan de deurplaat met een schroevendraaier eenvoudig kan worden afgedraaid. Vervolgens wordt het cilinderslot dat uitsteekt afgebroken. Deze manier van inbreken kan eveneens grotendeels voorkomen worden wanneer u PKVW- gecertificeerd hang- en sluitwerk heeft en deze correct gebruikt.

Een vooral in de zomerperiode populaire manier van inbreken is insluipen. Hier kleven relatief weinig risico’s voor de inbreker aan omdat hij niets hoeft ‘te breken’, hij hoeft alleen maar door te lopen. Wanneer hij onverhoeds de bewoner tegen het lijf loopt maakt hij zijn excuses, zegt bij het verkeerde huis te zijn en vertrekt weer. Het risico gepakt te worden voor een strafbaar feit is minimaal.
Sluit ramen en deuren die u niet in het zicht hebt. Ook als u thuis bent. En vergeet niet ramen en deuren te sluiten wanneer u het huis verlaat, al is het maar een paar minuten. Want een inbraak plegen is een kwestie van seconden.

Verdachte situatie? Bel 112!

Wij vragen u extra alert te zijn vanwege het verhoogde aantal woninginbraken in de gemeente Gooise Meren in de eerste week van juni. Ziet u bijvoorbeeld een verdacht persoon die bij huizen naar binnen loert of foto’s maakt? Of activiteiten bij een woning waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn? Bel dan 112.

De politie kan misschien een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden. De meeste aanhoudingen komen door tips van oplettende burgers.

Belangrijk om te weten:

  • 80% van de aanhoudingen zijn op heterdaad, dus direct na het plegen van het misdrijf.
  • De politie is voor meer dan 50% afhankelijk van meldingen van burgers, u dus.
  • U kunt 0900-8844 bellen voor alles wat geen spoed heeft.
  • U kunt ook anoniem een misdaad melden op 0800-7000 bij stichting Meld Misdaad Anoniem.

Evenementen in de Vesting

Zolang er geen oplossingen zijn rondom verkeer en parkeren zijn, is ons standpunt dat het aantal evenementen waarbij de Marktstraat en/of Cattenhagestraat afgesloten worden, beperkt dient te zijn. Als samenvatting van alle communicatie met de gemeente over dit onderwerp, zie brief evenementen vesting aan BenW Gooise Meren. Deze brief is op 8 november 2016 naar gemeente Gooise Meren en de Overleggroep gestuurd met het doel om met elkaar aan tafel te komen.

Op 21 november 2016 is een brief aan de gemeente gestuurd, om nogmaals te benadrukken dat bij een beurs als La Table de verkeersoverlast opgelost dient te worden.

Touringcars in de Vesting

De Overleggroep, waar het Bewonersplatform onderdeel van uitmaakt, probeert een constructieve bijdrage te leveren aan het in goede banen leiden van het verwelkomen van toeristen die met touringcars de Vesting bezoeken. De Overleggroep is van mening dat binnen de Vesting geen goede ruimte beschikbaar is voor grote bussen. Onlangs is een brief gestuurd aan de gemeente vanuit de Overleggroep met de suggestie om voor bussen die de Vesting bezoeken bepaalde regelingen te hanteren.

Lees de brief: brief touringcars

Politienieuws april/mei

Lieve mensen,

Hierbij weer een overzicht van april-mei.

Er zijn weer wat mooie evenementen voorbij gekomen in de afgelopen periode. Het Matthaus Passion en Koningsdag. Beide evenementen zijn goed en rustig verlopen.

Hieronder volgen de incidenten waarvan u op de hoogte moet zijn:

Vesting

Op koningsdag hebben wij vanuit de politie het evenement begeleid. Het was weer een mooie bijeenkomst van vele en vrolijke personen. Er zijn vanuit de politie geen bijzonderheden te vermelden.

3 mei is er een melding geweest van glasgerinkel op de Kloosterstraat. Collega’s zijn gaan kijken, bleek dat er een bloemenvaas/bak was omgevallen en daarbij is deze gesneuveld.

4 mei is er in de nacht ingebroken bij de slijterij aan de Marktstraat. Hierbij is een goed weggenomen.

Naarderbos

Tussen 15 april en 1 mei is er een buitenboordmotor gestolen vanaf de jachthaven te Naarden. Dit betreft een Mercury XR-15 zwart van kleur.

Ministerpark

In de nacht van 28 op 29 april heeft er een persoon zich verdacht opgehouden op de Cort vd Lindelaan. De persoon zou in de richting hebben gelopen van de Meerweg. Collega’s hebben gezocht, maar geen bijzonderheden aangetroffen.

In de nacht van 3 mei op 4 mei zijn diverse voertuigen op en rondom de Binnenhof vernield. Bent u ook slachtoffer geworden. Doe dan aangifte, dit kan ook via internet.

Op 5 mei is tussen 14 uur en 18 uur een fiets gestolen aan de Thorbeckelaan. Het betreft een Batavus damesfiets, grijs van kleur.

Componistenkwartier (Beethovenpark)

In dit gebied zijn er geen bijzonderheden te vermelden.

Rembrandtpark

Dat geldt ook voor dit gebeid.

Bos van Bredius

Tussen 25 en 26 april zijn er goederen weggenomen aan de JP van Rossumlaan bij een inbraak woning.

Valkeveen

In dit gebeid zijn er geen bijzonderheden te vermelden.

Tot de volgende!

Nieuwe werkgroep horecaterrassen

De proef van de langere openstelling van de terrassen is gestart. Download de brief  ‘besluit burgemeester terrassenproef‘. Met het mooie weer van de laatste weken hebben we volop van het zonnetje kunnen genieten op de terrasjes. Het is de bedoeling dat de nieuwe sluitingstijden in acht worden genomen, zodat er geen overlast is bij de omwonenden.

De sluitingstijden tijdens de proef voor u op een rijtje:

Maandag t/m donderdag: 22.00 uur
Vrijdag en zaterdag: 23.30 uur

Binnen het Bewonersplatform is een Werkgroep Terrassen ingesteld die zicht bezighoudt met de coördinatie van de proef, klachten van omwonenden, etc. Het is belangrijk dat deze werkgroep op de hoogte is van eventuele klachten van overlast.

Heeft u een klacht, stuurt u dan een email (met eventueel foto’s) aan:
fred.lokhorst@politie.nl
marco.ernst@politie.nl
veiligheid@gooisemeren.nl
terras@bewonersplatformnaardenvesting.nl

Ook suggesties of andere informatie omtrent dit onderwerp kunt u kwijt op terras@bewonersplatformnaardenvesting.nl

Heeft u een ernstige klacht, dan onderneemt u direct actie door de politie te bellen op 0900-8844 (tevens graag een mail aan terras@bewonersplatformnaardenvesting.nl)

Proef horecaterrassen ja of nee?

Momenteel buigt de nieuwe burgemeester zich over de vraag die de gemoederen van de vestingbewoners en horeca ondernemers de laatste weken bezig hield: gaat de proef om de terrastijden te verruimen nu wel of niet door?

Vele omwonenden van horecaterrassen hebben tijdens diverse bijeenkomsten over dit thema hun standpunt duidelijk gemaakt. Ondanks dat een groot aantal bewoners de terrassen gezellig vindt en vaak bezoekt, zijn er veel omwonenden geen voorstander van om terrassen tot 23.30 uur open te laten.

In nauwe samenwerking met de direct omwonenden is het Bewonersplatform betrokken bij deze discussie.

Op het moment dat dit bericht geplaatst wordt, is er nog geen besluit genomen. Wordt vervolgd…