Albert Heijn blijft voorlopig open

Omdat de dreigende sluiting van de AH in de Vesting ook een politiek probleem is, heeft het bewonersplatform contact gezocht met een van de leden van de gemeenteraad, Rolien Bekkema, fractievoorzitter van de PvdA, ook in Naarden woonachtig. Onmiddellijk heeft zij een aantal vragen hierover aan B&W gesteld. Daarop kreeg ze snel antwoord. Vragen en antwoorden staan hier.

Voorlopig hoeven we ons als bewoners dus geen zorgen te maken, maar het blijft de vraag of Ahold deze vestiging op den duur ook zal aanhouden. Waakzaamheid geboden.

Ontwikkeling passantenhaven

Nieuws over de Passantenhaven vanuit Provincie Noord-Holland: klik hier.

In maart 2018 is vanuit de Bewonersplatforms Naarden-Vesting, Parkwijk Naarden en Keverdijk-Thijssepark-Vierhoven is een brief gestuurd naar de raadsleden van de gemeente om vooral goed na te denken over de bijkomende aspecten bij de ontwikkeling van een Passantenhaven. Zo zal bijvoorbeeld de roeivereniging niet voort kunnen bestaan en zullen verkeersopstoppingen bij de bruggen en parkeerproblemen in de vesting ontstaan.

Als bovenstaande punten goed worden uitgewerkt, dan pas kan de Passantenhaven een succes worden.

Lees hier de brief: brief passantenhaven

Evenementen in de vesting

Onlangs hebben we weer enkele succesvolle evenementen in Naarden-Vestig mogen beleven. De Nacht van Naarden op 13 april is zeer geslaagd  geweest, we bedanken de organisatoren hiervoor. Ook Koningsdag was een feestelijke dag met gelukkig mooi weer.

Nog geen jaar open, maar zaterdag 19 mei stond alweer de 100e voorstelling op de planken bij podium deMess. Deze Naardense culturele plek staat bol van de evenementen. Van historisch cafe tot cabaret, van klassieke muziek tot een documentaire, van een kindervoorstelling tot een politieke avond, van expositie tot marktcafe!

De Wallenloop is een week verschoven en zal in tegenstelling tot de vermelding op de kalender op zondag 27 mei in de ochtend plaatsvinden.

Op 3 juni vindt de eerste vestingzondag van dit jaar plaats: ‘Naarden presenteert’. De Marktstraat en Cattenhagestraat zullen voetgangersgebied zijn met kraampjes en terrassen.

Bekijk hier de gehele evenementenkalender voor de komende maanden.

Ondergrondse containers

Naarden-Vesting is bijna vuilniszakkenvrij! Inmiddels zijn vijf van de zes locaties met ondergrondse containers gerealiseerd en in gebruik genomen:

  1. Adriaan Dortsmanplein
  2. Peperstraat/Westwalstraat
  3. Westwalstraat/Cattenhagestraat
  4. Kooltjesbuurt
  5. Oude Haven

Op de locatie aan de Oostwalstraat zijn de ondergrondse containers nog niet geplaatst. Op dit moment zijn de benodigde vergunningen aangevraagd en is het wachten op een officiële goedkeuring van de locatie. Meer info vindt u op de website van GAD.

Hangjongeren

Tijdens mooie zonnige dagen weten steeds meer jongeren de vestingwallen te vinden als plek van ontspanning. In veel gevallen gaat dat prima.

Echter, de laatste tijd krijgt het bewonersplatform meldingen binnen over situaties waarbij sprake is van grote overlast (geluidsoverlast, gevaarlijke situaties, rommel).

Om een volledig beeld te schetsen roepen we bewoners op om ons te informeren of en op welke plekken binnen of buiten de vesting sprake is van regelmatige overlast en tevens of u daarbij kunt aangeven wat de aard van de overlast is, zodat we dat kunnen aankaarten bij de gemeente.

U kunt uw melding hier doorgeven aan het bewonersplatform.

Wat kunt u zelf doen? 
Op 23 mei wordt een workshop verzorgd, waarin u tips krijgt om om te gaan met hangjeugd. Meer info

Hondenpoep

Huisdieren in het algemeen en honden in het bijzonder zijn een vreugde voor veel mensen. Ook in de vesting wonen veel hondenbezitters en er komen regelmatig mensen uit de buurt hun trouwe viervoeter uitlaten. Kortom; de hondendichtheid is groot in de vesting en dat vraagt een hoge mate van attentie m.b.t. het voorkomen van overlast door hondenuitwerpselen.

In principe betaalt een hondenbezitter hondenbelasting en dient de gemeente deze inkomsten mede aan te wenden ten behoeve van het aanbrengen van faciliteiten voor bezitters van honden om via speciale vuilnisbakken en zakjes de uitwerpselen weg te gooien. Wij zullen de gemeente voorstellen om die faciliteiten op meer plaatsen in de vesting en vestingwallen aan te brengen. Tevens zouden wij een pleidooi willen houden naar de bezitters van honden om de uitwerpselen op te vangen en mee te nemen naar hun vuilnisbak thuis. Spelende kinderen en wandelaars zijn u dankbaar!

Parkeeronderzoek

Het bewonersplatform heeft het initiatief genomen om een parkeeronderzoek te doen binnen de vesting. Daarbij is/wordt samenwerking gezocht met andere belangengroepen in de vesting zoals de ondernemersvereniging. De gemeente ondersteunt dit initiatief en er wordt in dat kader ook met de gemeente samengewerkt.

verkeerTen behoeve van dit initiatief is een speciale parkeerwerkgroep opgericht. Het onderzoek beoogt om de parkeersituatie in kaart te brengen en tevens toekomstscenario’s te maken met betrekking tot het parkeren voor de komende jaren. Vervolgens geeft de parkeerwerkgroep op basis hiervan een terugkoppeling aan de gemeente zodat het parkeerbeleid voor de komende jaren mede op basis van deze input door de gemeente kan worden vastgesteld. Alle suggesties m.b.t. het onderwerp parkeren zijn van harte welkom.

Albert Heijn in de vesting moet open blijven!

Er gaan geruchten dat onze vertrouwde kleinste Albert Heijn van Nederland wellicht gaat stoppen vanwege achterblijvende omzet. De vraag die wij als bewoners zouden moeten stellen is:

‘Welke winkels zouden wij graag willen houden in de Vesting?’

Als wij, als bewoners, vinden dat de middenstand zoals de AH, de bakker en wellicht andere winkels moeten blijven, dan is het een goede zaak als wij daar onze boodschappen doen. We kunnen als vestingbewoners geen beter signaal afgeven aan de middenstand door vanaf nu meer te besteden bij hen.

Workshop ‘Omgaan met hangjeugd’

De jongerenwerkers van Versa Welzijn willen graag aan de buurtbewoners uitleggen wat je het beste kunt doen met jongeren en de eventuele overlast. Komende woensdag (23 mei) wordt er een workshop ‘Omgaan met hangjeugd’ gehouden in Uit-Wijk aan de Dr. Schaepmanlaan. Deze workshop wordt gegeven door dé expert in straatcultuur: Hans Kaldenbach. Samen met een acteur worden er praktijksituaties nagespeeld. Zo kun je duidelijk zien welke aanpak werkt en welke niet. De workshop start om 20.00 uur. Aanmelden kan op elindhout@versawelzijn.nl.