Meedenken buitenruimte gemeentehuis Bussum

Na de verbouwing van het gemeentehuis in Bussum is nu de omgeving van het gemeentehuis aan de beurt. De gemeente vraagt alle inwoners, ondernemers, belangenbehartigers en andere belanghebbenden mee te denken en mee te werken aan een ontwerp. Eind 2019 moeten de plannen uitgevoerd zijn.

Denk mee

Vuilnis in de containers!

Alle ondergrondse containers zijn inmiddels geplaatst (op een GFT-bak aan de Oostwalstraat na). Op sommige dinsdagen zwerft nog een verdwaalde vuilniszak door de vesting, maar over het algemeen is het straatbeeld zeer verbeterd wat betreft de rommel.

Mochten er ondanks de nieuwe bakken toch nog straatvuil gesignaleerd worden, spreek je buren of medevestingbewoners er op aan. Samen maken we de vesting schoner!

Actie Hartstichting: buurt AED in de Marktstraat

De Hartstichting is een actie begonnen voor aanschaf van een AED in een kast met codeslot, die op een centrale plek in de Vesting opgehangen kan worden en die 24/7 bereikbaar is. Er is een AED in de Grote Kerk en er hangt er ook nog een in het Stadskantoor, maar deze zijn beiden niet bereikbaar buiten openingstijden.

Het zou mooi zijn als we door de aanwezigheid van een buurt AED levens kunnen redden van een geliefde buurtbewoner.
Doneren kan via deze link. Hier kunt u ook zien wat de stand is van het opgehaalde bedrag.

Algemene Leden Vergadering

Alle leden van het bewonersplatform zijn van harte welkom bij de Algemene Leden Vergadering op 20 november 2018. De vergadering vindt plaats in De Mess (en bij hoge opkomst in het gemeentehuis in Bussum) van 20.30 tot 21.30 uur.

Aangezien we op 19 september jl. uitgebreide presentaties hebben gehouden over onze activiteiten in het verleden, heden en de toekomst, zullen we ons deze avond beperken tot het afleggen van rekening en verantwoording afleggen over het in 2017 gevoerde beleid. Ook zullen mutaties in het bestuur voorgelegd worden aan de leden.

De komende maanden wordt u op de hoogte gehouden van diverse thema-avonden, die het Bewonersplatform organiseert voor haar leden.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan middels deze link.

Thema avond Passantenhaven

Op 26 september heeft een thema-avond plaatsgevonden over de Passantenhaven.

Aanleiding, doel en verdere toelichting:

Tijdens de politieke avond in het kader van het vaststellen van de visie Passantenhaven op 18 april 2018 bleek dat raadsleden voorafgaand aan het vaststellen van de visie behoefte hadden te worden geïnformeerd over besluitvorming die in het verleden al over het gebiedsprogramma heeft plaatsgevonden. Hierop zegde wethouder Sanderse toe een thema-avond te organiseren om in deze informatiebehoefte te voorzien, waarbij tevens inhoudelijk op het gebiedsprogramma en de passantenhaven in het bijzonder zal worden ingegaan.

De raad had met name over de volgende onderwerpen vragen:

  • Verkeerskundig effect toename brugopeningen
  • Beheer en exploitatie passantenhaven
  • Parkeren vrachtauto’s, bussen en personenauto’s.

Tijdens de thema-avond is inhoudelijk op deze onderwerpen ingegaan. De aanleg van de passantenhaven heeft binnen het gebiedsprogramma een heel duidelijke relatie met de realisatie van de nieuwe vaarverbinding tussen Naardertrekvaart en Gooimeer. De provincie Noord-Holland is trekker van dit project. Op de thema-avond was ook gedeputeerde Tekin van de provincie aanwezig om het belang van dit project te vertegenwoordigen. Behalve een vertegenwoordiger van de provincie was ook de heer Van Zanten van de regio Gooi en Vechtstreek aanwezig.

Bekijk de presentatie

Denk mee over het horecabeleid Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren wil haar horecabeleid actualiseren. Het gaat in horecabeleid om heel uiteenlopende aspecten, zoals de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, levendigheid, veiligheid en naleving van wet- en regelgeving maar natuurlijk ook ondernemerschap en gastvrijheid.

Bij het actualiseren van ons horecabeleid wil de gemeente graag de ervaringen en kennis van horecaondernemers en inwoners benutten. Wat zijn de wensen en waar liggen er kansen? En met welke actuele ontwikkelingen en trends moeten we rekening houden?

Wilt u ook meedenken, kom dan op woensdagochtend 17 oktober naar de Ronde Tafelgesprekken in het gemeentehuis aan de Brinklaan in Bussum. Het bijzondere van de gesprekken is dat ondernemers, inwoners en medewerkers van de gemeente samen aan tafel zitten en van gedachten wisselen. De gesprekken worden begeleid door Seinpost Adviesbureau.  Twee afgevaardigden uit het bewonersplatform zullen aanwezig zijn.

Twee aparte ronden

Als het om horeca gaat, zijn er natuurlijk verschillen tussen de ene en de andere plek in Gooise Meren. Daarmee willen we in het beleid rekening houden. Daarom zijn er op 17 oktober twee aparte ronden:

  • Eerst is er een Ronde Tafelgesprek voor de inwoners en ondernemers uit Bussum. Dat gesprek duurt van 9.00 tot 10.30 uur.
  • Daarna volgt het Ronde Tafelgesprek voor de inwoners en ondernemers uit Naarden, Muiden en Muiderberg. Dat gesprek duurt van 11.15 tot 12.45 uur.

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via een mail naar SecretariaatMensEnOmgeving@gooisemeren.nl. Wij verzoeken u om daarbij ook aan te geven bij welke van de twee Ronde Tafelgesprekken u aanwezig wilt zijn.

Albert Heijn blijft voorlopig open

Omdat de dreigende sluiting van de AH in de Vesting ook een politiek probleem is, heeft het bewonersplatform contact gezocht met een van de leden van de gemeenteraad, Rolien Bekkema, fractievoorzitter van de PvdA, ook in Naarden woonachtig. Onmiddellijk heeft zij een aantal vragen hierover aan B&W gesteld. Daarop kreeg ze snel antwoord. Vragen en antwoorden staan hier.

Voorlopig hoeven we ons als bewoners dus geen zorgen te maken, maar het blijft de vraag of Ahold deze vestiging op den duur ook zal aanhouden. Waakzaamheid geboden.