Trap niet in de babbeltruc!

Er zijn meerdere meldingen binnengekomen bij de politie omtrent een oplichter die middels een babbeltruc aan de deur bij inwoners om geld vraagt. Deze persoon is actief in de regio en heeft inmiddels ook slachtoffers gemaakt in Gooise Meren. De politie (recherche) is een onderzoek gestart naar deze oplichter.

In de Gooi- en Eemlander is er een artikel met aanvullende informatie over geschreven.

Trap dus niet in deze babbeltrucs. Bij verdachte situaties bel altijd direct 112. Preventietips tegen babbeltruc vindt u hier.

Evaluatiebijeenkomst terrassenproef

De gemeente heeft een brief rondgestuurd aan alle bewoners van de Cattenhagestraat, Marktstraat, Kerkpad, Nieuwe Haven, Sint Annastraat, Turfpoortstraat en Bussummerstraat.

Hierin worden de omwonenden van horecaterrassen uitgenodigd om op 16 november van 18.30 tot 19.30 uur in het oude stadhuis aanwezig te zijn en ervaringen te delen.

Download hier de brief: uitnodiging eindevaluatie op 16 november

Status plaatsing ondergrondse containers

Het Bewonersplatform heeft geïnformeerd bij de GAD over hoe het met de plaatsing van de ondergrondse containers in Naarden Vesting is gesteld.

Hieronder het antwoord van de GAD:

Na afronding van de zienswijze procedure is de GAD druk bezig om alle vergunningen te realiseren en met alle nutsbedrijven zover te komen en afspraken te maken, dat de plaatsing uitgevoerd kan worden. Dit alles neemt meer tijd in beslag dan was voorzien.
De GAD heeft niet stilgezeten. Onderstaand een overzicht van de huidige stand van zaken.

De ondergrondse containers op het Adriaan Dortsmanplein en de Kooltjesbuurt zijn reeds in gebruik genomen.

Locatie ND002 (Westwalstraat/Peperstraat)
Nog niet gereed voor uitvoering vanwege procedure verontreinigde grond en onderhandeling met KPN.

Locatie ND004 (Westwalstraat/ Cattenhagestaat)
Is gereed voor uitvoering.

Locatie ND007 (Oude Haven)
PWN waterleiding bedrijf heeft toegezegd de 2 leidingen dit jaar te verleggen, daarna gereed voor uitvoering.

Locatie ND009 (Oostwalstraat)
Proefsleuven worden dit jaar nog gegraven

De planning is erop gericht om de ondergrondse containers te plaatsen in het 1e kwartaal 2018 en dan met voorkeur januari 2018.
Hierbij moet er rekening worden gehouden dat de afspraken van betrokkenen worden nagekomen en de weersomstandigheden meezitten.

Download hier de plattegrond van de locaties en het bijhorende verzorgingsgebied en de presentatie van de inpassing.

Politienieuws oktober

Lieve mensen,

Hierbij het overzicht van oktober. Het heeft even wat maanden geduurd, maar hier is weer wat info uit de wijk.

Heeft u vragen/opmerkingen kunt u mij mailen: robin.vlug@politie.nl. Hieronder volgen de incidenten waarvan u op de hoogte moet zijn:

Vesting

De afgelopen twee weken zijn er geen bijzonderheden te vermelden voor dit gedeelte. Wel wil ik u meegeven dat er meerdere meldingen zijn geweest van parkeeroverlast. Het betreft dan niet alleen parkeren op invalidenparkeerplaatsen, maar ook voertuigen die dusdanig geparkeerd staan waardoor andere voertuigen niet meer weg kunnen. Het is en blijft een probleem binnen de Vesting, door de jaren heen zijn er meer voertuigen de vesting ingekomen. Ik wil u vragen om hier in alle redelijkheid op te blijven letten.

Daarnaast wil ik u erop attenderen dat de Sint intocht er weer aan zit te komen. Ook dan is het van belang dat u optijd uw voertuigen weg haalt. Ook dit jaar gaat de wegsleepregeling weer van kracht. Een gewaarschuwd mens telt voor twee…

Naarderbos

In het Naarderbos hebben een aantal incidenten plaatsgevonden, waarvan ik u verder niet tot last wilt zijn. Echte bijzonderheden als inbraken, diefstallen of andere incidenten zijn hier (gelukkig) niet gebeurd.

Ministerpark

Op 12 oktober is er een verdachte situatie geweest op de Thorbeckelaan. Hierbij is een busje met meerdere inzittende gezien die zich vreemd en verdacht ophielden. Collega’s zijn ter plaatse gekomen en hebben elke minuten later de personen en het voertuig gecontroleerd.

Ook op 19 oktober is er op de Laegieskamp een man geweest die zich verdacht ophield. Helaas hebben collega’s hem niet meer kunnen traceren.

Ook hebben wij een melding gehad van een hond in het voertuig, die al geruime tijd alleen in de auto zat. Ik wil u melden dat wij in dergelijke gevallen onderzoek doen naar de hond, het voertuig, de eigenaar. Blijkt dat het ongezond is voor het dier in het voertuig, dan is er niets wat ons weerhoudt om de auto open te breken en het dier te bevrijden.

Componistenkwartier (Beethovenpark)

In dit gedeelte van Naarden zijn er een aantal mooie controles gedaan door de collega’s. Hier is leuke informatie uitgekomen. Helaas kan ik u hier verder niets over melden, maar ook dit is nieuws.

Rembrandtpark

Op donderdag 19 oktober is een damesfiets Trenergy E relext pro, kleur grijs gestolen tussen 14.30 – 23.00 uur.

Er is ingebroken in een woning aan de Jan ter Gouwweg. De bewoners waren op vakantie, dus wat en wanneer kan ik u nog niet melden. Wel kan ik u melden dat de inbrekers de gehele woning hebben doorzocht.

Bos van Bredius

Voor dit gedeelte van Naarden kan ik u geen bijzonderheden vermelden.

Valkeveen

Op 23 oktober heeft er een man zich verdacht opgehouden op de parkeerplaats Ronduit. Er zijn diverse collega’s direct ter plaatse gegaan, maar helaas hebben de man niet meer aangetroffen.

Tot de volgende!

Bijeenkomst bouwplan stadskantoor op 31 oktober 2017

Er is een inloopbijeenkomst over het bouwplan ‘Het Hart van Naarden’ op dinsdag 31 oktober 2017. Het gaat over de herontwikkeling van de locatie waar nu nog het Stadskantoor Naarden staat. De bijeenkomst is in het Stadskantoor Naarden, Raadhuisstraat 2 in Naarden. U kunt tussen 19.00 en 21.30 uur binnenlopen en vragen stellen.

Bron: gooisemeren.nl 

WhatsApp groep Buurtpreventie groeit

Er komen steeds meer aanvragen binnen om lid te worden van de WhatsApp groep Buurtpreventie. Dat is heel positief. Regelmatig worden in deze app meldingen gedaan over gestolen of vernielde auto’s of inbraken. Houdt u er rekening mee dat dit geen middel is om overlast van feestjes of andere herrie te melden. Dat kan telefonisch via de meldlijn van de gemeente: 035-2070000.

Denkt u mee over de evenementen in de Vesting?

Het platform en de gemeente zitten dit najaar weer samen aan tafel om de evenementen die in de 1e helft van 2017 in de Vesting hebben plaatsgevonden te evalueren. Met als doel de evenementen soepel te laten verlopen op gebied van verkeer, parkeren etc. Om de evaluatie helder te maken vragen we graag uw mening. Suggesties, kritiek, meldingen maar ook u mening over zaken die goed gaan m.b.t. de afgelopen evenementen in de Vesting zijn van harte welkom. Om uw geheugen nog even op te frissen:

  1. Carnavalsoptocht (25 februari)
  2. Matthäus Passion (9-15 april)
  3. Koningsdag (27 april)
  4. Fotofestival FFN (20 mei-18 juni)
  5. Vestingzondag FFN (18 juni)
  6. Vestingzondag Naarden ontvangt (6 augustus)
  7. Naardense Vaardagen (6-11 september)

Benieuwd naar de evenementen van dit komende najaar/winterseizoen? Bekijk hier de evenementenkalender 

Bussen en vrachtverkeer in de Vesting

Voertuigen langer dan 7 meter (m.u.v. ontheffing) zijn verboden in de Vesting. Toch zien we regelmatig veel te grote voertuigen onhandig manoeuvreren door de kleine straatjes. De gemeente heeft ons gevraagd bewoners op te roepen om melding te doen/foto’s in te sturen van bussen of vrachtwagens. Graag met vervoerdersnaam en/of nummerbord goed in beeld. Stuurt u de foto naar ons toe (info@bewonersplatformnaardenvesting.nl), wij bundelen de inzendingen en de gemeente neemt contact op met de betreffende bus/vrachtvervoerders.